Årsmøtet avholdt – godt år gjennomført

Søndre Land IL Friidrett avholdt årsmøte i Søndre Land-hallen mandag 28. mars. Gjennomgangen av årsberetning og regnskap for 2021 viste at nok et godt år er gjennomført av klubbens tillitsvalgte, trenere, aktive og medlemmer for øvrig.

Etter flere år med økende aktivitet og anleggsutvikling er klubben nå i en mer konsoliderende fase der etablerte anlegg skal drives, vedlikeholdes og gi et bredt aktivitetstilbud. Medlemstallet har de siste årene ligget stabilt i overkant av 100, hvorav opp mot 60 aktive som betaler treningsavgift og deltar regelmessig på treningstilbudene for barn i sommerhalvåret og ungdom hele året.

Årsmeldingen kan du lese her: Årsmelding for 2021

På årsmøtet ble Ole Andre Hesla gjenvalgt som leder. Ingeborg Engelien Andresen takket av som nestleder etter mange år i styret. Ida Storberget ble valgt til ny nestleder. Hun var styremedlem i fjor.

Som nytt styremedlem ble valgt Lene Tollefsrud. Kasserer Torstein Haslerud og sportslig leder Sæmund Moshagen var ikke på valg. Caleb Kongolo ble valgt som varamedlem til styret.

Det var ingen innkomne saker til behandling. Styrets forslag til medlemskontingent og treniningsavgifter for 2023 ble enstemmig vedtatt. Kontingent og treningsavgifter for 2022 ble vedtatt av årsmøtet i fjor. Satsene er de samme (uendret) som de har vært i mange år.

Kategori 1: Friidrettslek barn: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 2: Ungdom som trener tirsdager og konkurranseutøvere bane 10 og 11 år: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 200 kroner (Totalt 300 kroner).

Kategori 3: Ungdom som trener tirsdager og lørdager/konkurranseutøvere 12 år og eldre: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 400 kroner (Totalt 500 kroner).

Kategori 4: Andre aktive bane (veteran- og andre konkurranseutøvere utenfor organisert trening i SLIL Friidrett med krav om helårslisens): Medlemskontingent 100 kroner og serviceavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 5: Aktive i løp utenfor bane, mosjonister og støttemedlemmer: Medlemskontingent 100 kroner.