Løpegruppa er kommet godt i gang

Den nystartede løpegruppa i regi av Søndre Land IL Friidrett er kommet godt i gang. Gruppa har siden oppstart vært samlet i Kråkvika hver onsdag helt fram til og med onsdag 19. desember.

– Nå tar vi en pause i romjula, før vi starter opp igjen til vanlig tid – klokka 18.00 – 19.00 – i Kråkvika den første onsdagen på nyåret (2. januar), forteller løpegruppetrener Tor Kyllingstad.

Løpegruppa har sin egen side på friidrett.slil.no, som du kan lese her.

Gruppa har også sin egen Facebook-gruppe som du finner her.

Nytt tilbud i SLIL Friidrett – bli med på løpegruppe

Med Tor Kyllingstad som leder for aktiviteten lanserer nå Søndre Land IL Friidrett et nytt tilbud for mosjonister og løpere – Løpegruppe. Første løpegruppekveld blir i Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov sentrum onsdag 21. november kl. 18.00.

– Kle deg etter temperaturen og ha på hodelykt og refleksvest. Her er det bare å møte opp for alle som vil være med å mosjonere i en sosial setting, sier Tor Kyllingstad.

Løpegruppe er et konsept utviklet av Norges Friidrettsforbund som passer for alle – uansett alder, fysisk form og tidligere erfaring med løping. Treningen foregår i ditt eget tempo.

– Her er faktisk poenget at ingen skal løpe sammen, men likevel være sammen om aktiviteten. Vi har et bestemt møtested og løper intervall i eget tempo innenfor et geografisk begrenset område. Poenget med å begrense arealet løpingen foregår på er at alle skal høre lederens signal for start og stopp på intervallene. Det er mange ulike intervallformer som kan benyttes. Dersom vi eksempelvis skal ha en intervall med vekselvis fire minutter løping og fire minutter rolig jogg eller gange, så vil løperne ut i fra ulikt tempo være på ulike steder i rundløypa til enhver tid, forteller Tor.

Han deltok nylig på løpegruppelederkurs i regi av Norges Friidrettsforbund. Kurset ble holdt på Gardermoen under den årlige kompetansehelgen i Norsk Friidrett. Tor hentet mye nyttig inspirasjon på kurset, og er nå klar for å starte opp. Håvard Holstad skal være med som Tors medhejelper.

– Vi starter forsiktig uten for mange fastlagte rammer for aktiviteten. Tanken er at løpegruppa skal utvikle seg med dem som er med. Vi har sett på flere aktuelle lokaliteter som kan benyttes. Vi starter i Kråkvika de første onsdagen, og så kan det bli andre steder etter hvert, sier Tor.

Å delta på løpegruppa vil være gratis for dem som allerede er medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. For nye medlemmer som vil delta koster et medlemsskap i SLIL Friidrett 100 kroner per kalenderår (fra 2019 – det vil ikke bli krevd kontingent av dem som vil prøve seg på de første løpegruppekveldene nå i høst), og noe mer kreves altså ikke for å bli med på løpegruppa. Om gruppa finner ut at de vil ha inn en liten treningsavgift til for eksempel sosiale formål, premiering eller annet så er det noe gruppa selv kan finne ut av etter hvert.

Klubben støtter selvsagt opp under løpegruppa med dekning av kursdeltakelse og det som måtte trenges av utstyr og annen tilrettelegging. Så langt har Tor nøyd seg med en stoppeklokke og en fløyte.

– I første omgang ser vi for oss å holde på på onsdager kl. 18.00 fram til snøen kommer. Det blir litt prating og oppvarming, mens selve intervalløpinga pågår en halvtimes tid, sier Tor.

Ved å starte kl. 18.00 kan en delta i Søndre Land IL Skis styrketrening i Søndre Land-Hallen etterpå (kl. 19.30). Løpegruppedeltakelsen vil fungere fint som oppvarming til styrketrening etterpå, for dem som også er med på den.

– Hvordan vi gjør det når snøen kommer tenker jeg at er noe vi kan enes om innad i Løpegruppa. Om det blir en pause mens snøen ligger, så blir det uansett Løpegruppe igjen fra våren og gjennom barmarkssesongen, sier Tor Kyllingstad.

Fra klubbens side er oppstart av løpegruppe et ledd i å utvikle Søndre Land IL Friidrett og klubbens tilbud til mosjonister og løpere. Vi har fra før et samarbeid med friidrettsgruppa i Nordre Land IL om Landkarusellen, som består av 11 løp fordelt mellom de to kommunene fra mai til september. Tanken er at løpegruppa både skal være et tilbud om trening for klubbens landkaruselløpere, og kanskje også rekruttere nye karuselløpere. Deltakelse i Landkarusellen kan etter hvert bli et mål i gruppa. Først og fremst er Løpegruppa ment å være et lavterskeltilbud.

Les mer om NFIFs løpegruppekonsept her

Les mer om Land Løpskarusell her

Du vil finne jevnlig, oppdatert informasjon om aktivitetenm i løpegruppa på gruppas egen side i menyoversiktet på klubbens hjemmeside her: SLIL Friidretts løpegruppe

Resultater Land Løpskarusell 13. juni

Årets sjette løp i Land Løpskarusell gikk av stabelen på Folkestien ved Dokka onsdag 13. juni. På en dag med flere kolliderende arrangementer stilte 13 løpere til start, hvorav sju fra Søndre Land IL Friidrett.

Det ble løpt distanser fra 500 til 3500 meter. Her er resultatene:

Fra fjord til Helvete – husk påmeldingsfristen

Det nærmer seg motbakkeløpet Fra fjord til Helvete 2018, som arrangeres av Søndre Land IL Friidrett og Søndre Land IL Ski i Hov lørdag 16. juni. Påmeldfingsfristen er førstkommende lørdag 9. juni.

Det vil fortsatt være mulig å melde seg på løpet etter 9. juni og fram til løpsdagen, men da mot etteranmeldingsavgift. Vi oppfordrer alle til å melde seg på innen den ordinære påmeldingsfristen ved midnatt lørdag 9. juni.

Les mer på løpets egen hjemmeside

Landstafetten 50 år: Disse jentene kommer – kommer du?

Alle seks jentene som løp for Søndre Land IL i den første Landstafetten i 1969 er på plass igjen ved Søndre Land rådhus når startskuddet for den 50. Landstafetten går kl. 13.00 Kr. Himmelfartsdag torsdag 10. mai. Også de fleste av guttene som løp på klubbens lag i 1969 har meldt sin ankomst til jubileumsstafetten.

Det var på 1960-tallet -som nå – stor friidrettsaktivitet i Søndre Land. Klubben hadde også på den tiden mange talentfulle ungdommer som fartet land og strand rundt for å konkurrere i banestevner, og de gjorde det alltid skarpt i stafetter. Ser en tilbake på klubbrekordene i Søndre Land IL per 1. mai 1977 var Anne Borghild Hoff innehaver av de fleste. Også Eivor Hoff og Unni Neraker var innehavere av klubbrekorder på den tiden.  I dag er de fleste slått av dagens aktive utøvere i Søndre Land IL Friidrett, men Anne Borghild er fortsatt å finne med klubbrekorden i diskos for kvinner senior.

Se klubbrekordene i SLIL Friidrett her

Anne Borghild Hoff ut fra startblokka under KM i friidrett på Vardal stadion i 1968. Hun var etter sin karriere innehaver av de fleste klubbrekordene for kvinner senior i Søndre Land IL.

På den tiden var det mange stafetter hver vår, med blant annet Hundalsstafetten, Gjøvikstafetten og Lunnerstafetten. Klubben stilte som regel også lag i Holmenkollstafetten. Med det sterke friidrettsmiljøet som var på den tiden var det ikke mer enn naturlig at det også så dagens lys en vårstafett på hjemmebane. Datidens primus motorer Odd Selj og Finn Wasenden sto i spissen for å dra igang stafetten.

Siden 1969 er Landstafetten blitt arrangert hvert år, slik at vi i år altså er kommet til den femtiende i rekken. Kr. Himmelfartsdag har vært fast dag for landstafetten. En gang måtte dagen fravikes, og det var da Kr. Himmelfartsdag for noen år siden falt på 17. mai.

I 1969 og fram til nå i nyere tid var det seks etapper for jenter og åtte for gutter. Nå er det åtte etapper for begge kjønn. Endringen kom samtidig med omleggingen av stafettløpa og klasseindelingen fra 2013. Nå gjelder stafetten aldersklassene 11 til 16 år, mens den opprinnelig gjaldt 11 til 19 år. Grepet med omleggingen av stafetten ble tatt i et forsøk på å gjøre det mulig for flere klubber å stille lag. Stafetten var i likhet med de andre vårstafettene i Vestoppland i ferd med å dø ut.

Etter omleggingen har deltakelsen tatt seg opp igjen, og det er gledelig å ønske sju klubber med til sammen 13 lag og i alt 104 stafettløpene velkommen til jubileumsstafetten. Landstafetten er den eneste gjenværende stafetten innenfor tidligere Vestoppland Friidrettskrets.

Til jubileumsstafetten har hele Søndre Lands jentelaget fra 1969 meldt sin ankomst. Det vil si Eivor Hoff (Breiskallbakken), Anne Stenseth, Anne Borghild Hoff Gjersdal, Unni Neraker Myhre, Synnøve Larsen Berge og Wenche Nordby Volungholen. Lengst reiser Anne Bodil, som tar turen fra Sandnes for å møte igjen lagvenninnene og oppleve årets stafett og påfølgende mosjonsløp i stafettløpa. De andre jentene bor i dag innenfor Oppland og Hedmark.

Guttelaget fra 1969 er det mindre sikre data på enn jentelaget. Det vi vet sikkert, ut i fra et referat i avisa Samhold Velgeren som er gjengitt i Søndre Land ILs jubileumsberetning ved 100-års jubileet i 2006, var fire av løperne Kai Ole Neraker, Trond Eriksen, Dag Selj og Magnar Dahlen. I tillegg har vi gjennom dialogen med disse kommet fram til at Per Espen Eid, Arild Hagberg, Rolf Bekkelien, Bjørn Bekkelien og Hans Lysen var de mest sannsynlige løperne på laget i tillegg til de fire nevnte.

Torsdag er Magnar, Kai Ole, Hans, Rolf og Bjørn på plass til jubileumsstafetten. Lengst reise har Magnar, som i dag holder til i Aurland i Sogn.

Gjøvik FIK vant gutteklassen i den første Landstafetten i 1969.

Av idrettslagets jubileumsberetning kan vi lese at jentelaget vant Landstafetten i 1969, og at de gjentok bragden i 1970. Guttelaget i den første stafetten måtte knepent seg seg slått av Gjøvik FIK, med blant andre den kjente skiløperen Einar Sagstuen på laget.

Mosjonsløpet i etterkant av jubileumsstafetten inngår i Land Løpskarusell, og er det andre av 11 løp på årets program. Løpet starter kl. 14.00 har distanse 400, 750 og 2400 meter. Full distanse er tilsvarende alle etappene på Landstafetten. Det er påmelding ved frammøte fra kl. 12.30. Løpet passer for mosjonister og løpere i alle aldere. Her bestemmer den enkelte tempoet selv.

Her er programmet for jubileumsarrangementet:

Kl. 11.00: Sekretariatet åpner (inne på rådhuset, inngang bakside. Her finner du også toaletter).

Kl. 11.00 – 16.00: Åpen klubbdag hos MX Sport Hov/Randsfjord Handel. Her er det gode tilbud for dagen til alle som kommer innom, og for medlemmer i SLIL Friidrett noen spesialtilbud på klubbtøy og annet.

Kl. 11.30: Kiosk og loddsalg åpner.

Kl. 12.30 – 13.50: Påmeldingen Land Løpskarusell.

Kl. 13.00: Start Landstafetten, jenter.

Kl. 13.15: Start Landstafetten, gutter.

Kl. 13.30: Premieutdeling Landstafetten

Kl. 14.00: Start Land Løpskarusell

Faksimile av avisutklipp fra en av de første årene med Landstafetten.

Faksimile av avisutklipp fra en av de første årene med Landstafetten.

Søndre Land IL Friidrett ønsker stafettløpere og ledere, mosjonsløpere, gjester og publikum velkommen til den 50. utgaven av Landstafetten med påfølgende løp i Land Løpskarusell.

Les også:

13 lag påmeldt til jubileumsstafetten i Hov

Landstafetten for 50. gang Kr. Himmelfartsdag

Land Løpskarusell 2018

 

13 lag påmeldt til jubileumsstafetten i Hov

Sju guttelag og seks jentelag er påmeldt til den 50. Landstafetten i Hov sentrum Kr. Himmelfartsdag torsdag 10. mai. Det ligger an til fartsfylte oppgjør i gatene rundt rådhuset når startskuddet går kl. 13.00. Rett etter stafetten, kl. 14.00, er det mosjonsløp for alle i stafettløypa.

Landstafetten gjelder årsklassene 11 til 16 år med åtte etapper for begge kjønn. Lagene kan fritt disponere sine løpere på de ulike etappene. Eneste begrensning er at løpernes alder til sammen ikke overstiger 108 år. Siden årets stafett er en jubileumsstafett er det hyggelig å kunne ønske Moelven IL og Søre Ål IL som nye klubber i Landstafetten. I tillegg stiller de «faste» klubbene Nordre Land IL, Brandbu IF, Raufoss IL Friidrett, Fagernes IL og Søndre Land IL Friidrett lag både for gutter og jenter.

Vi kommer tilbake med alle lagoppstillingene en dag eller to før stafetten. Her er lagene som er påmeldt:

Jenter (start kl. 13.00)

Raufoss IL Friidrett

Brandbu IF

Nordre Land IL

Søndre Land IL Friidrett

Moelven IL

Fagernes IL

Gutter (start kl. 13.15)

Fagernes IL

Sør Ål IL

Moelven IL

Nordre Land IL

Brandbu IF

Søndre Land IL Friidrett

Raufoss IL Friidrett

Etappeoppsettet

  1. etappe: 340 meter fra start bak rådhuset til veksling ved undergang Fv 34/City Hov.
  2. etappe: 390 meter fra undergang Fv34/City Hov til veksling ved start/mål bak rådhuset.
  3. etappe: 520 meter fra start/mål til veksling ved helsehuset.
  4. etappe: 210 meter fra helsehuset til veksling ved Hov kirke.
  5. etappe: 160 meter fra Hov kirke til veksling ved start/mål.
  6. etappe: 340 meter fra start/mål til veksling ved undergang Fv. 34/City Hov.
  7. etappe: 270 meter fra undergang Fv. 34/City Hov til veksling ved kinoplakatene.
  8. etappe: 130 meter fra kinoplakatene til mål.

Løyperekorder

Jenter:     Raufoss IL Friidrett           6.50,1 (2017)

Gutter:     Søndre Land IL Friidrett 6.24,2 (2014)

Premiering: Søndre Land kommune har satt opp vandrepokaler som må vinnes 3 ganger. I gutteklassen har Søndre Land IL Friidrett, Raufoss IL Friidrett og Nordre Land IL ett napp hver i pokalen som ble satt opp fra 2015. I jenteklassen har Raufoss IL ett napp i pokalen som ble satt opp fra 2017, etter at raufossjentene vant den forrige til odel og eie i 2016. For øvrig er det 1/3 premiering.

Les også: Landstafetten for 50. gang Kr. Himmelfartsdag

Slik gikk det i 2017

Mosjonsløp kl. 14.00

Mosjonsløpet i stafettløpa kl. 14.00 har distanse 400, 750 og 2400 meter. Full distanse er tilsvarende alle etappene på Landstafetten.Det er påmelding ved frammøte fra kl. 12.30.

Løpet er årets andre i Land Løpskarusell, og passer for mosjonister og løpere i alle aldere. Her bestemmer den enkelte tempoet selv. Les mer om opplegget for løpene i Land Løpskarusell her.

Første karusellheat vil være en kortrunde på 400 meter for barn. Her svinger løypa av mot høyre ved Hov Nordre, rust helsehuset og rådhuset og opp igjen ved kinoplakatene. Deretter blir det fellesstart for alle som vil løpe en eller tre runder i stafettløypa.

Start og mål er – som for Landstafetten – i Hovsbakken på baksida av rådhuset (mot vest). Alle rundene går ned Hovsbakken til avkjøringen mot Hovli. Der går løpstraseen inn på gang- og sykkelvei til høyre, videre mot undergangen ved Fv 34 og opp forbi legesenteret. 1. og 3. runde svinger opp ved hjørnet av rådhuset og forbi kinoplakatene. 2. runde svinger ikke av ved sørenden av rådhuset, men går bortom Hov kirke før den runder tilbake mot rådhusets vestside.

Les om fjorårets karuselløp i stafettløpa her

Tidsskjema

Kl. 11.00: Sekretariatet åpner (inne på rådhuset, inngang bakside. Her finner du også toaletter).

Kl. 11.00 – 16.00: Åpen klubbdag hos MX Sport Hov/Randsfjord Handel. Her er det gode tilbud for dagen til alle som kommer innom, og for medlemmer i SLIL Friidrett noen spesialtilbud på klubbtøy og annet.

Kl. 11.30: Kiosk og loddsalg åpner.

Kl. 12.30 – 13.50: Påmeldingen Land Løpskarusell.

Kl. 13.00: Start Landstafetten, jenter.

Kl. 13.15: Start Landstafetten, gutter.

Kl. 13.30: Premieutdeling Landstafetten

Kl. 14.00: Start Land Løpskarusell

Søndre Land IL Friidrett ønsker stafettløpene og ledere, mosjonsløpene og publikum velkommen til den 50. utgaven av Landstafetten med påfølgende løp i Land Løpskarusell.

 

30 løpere startet karusellsesongen på Lyngstrand

30 løpere stilte til start da Land Løpskarusell 2018 ble innledet med terrengløp på Lyngstrand Camping nord for Hov onsdag kveld 2. mai. Det var småsur temperatur, men gråværet som var på ettermiddagen ble erstattet av solglimt da det nærmet seg løpsstart.

Det ble løp tre distanser: 400 meter, 1800 meter eller 3600 meter. 19 løpere stilte til start på den lengste distansen, der fire av løperne stakk i fra i front allerede på den første av fire runde. I mål kom seniorløper Torbjørn Høitomt fra Nordre Land IL først, fire sekunder foran veteranen Vegar Jøranli, også han fra Nordre Land IL. Treer totalt ble 15-åringen Peder Elias Nordseth fra Gjøvik FIK, mens også NLI-løperen Anders Alme Eng kom inn under 14 minutter som fjerde løper.

Raskeste Søndre Land-løper på full distanse var nestoren i Land Løpskarusell, Hans Lysen. Løperen i MV 65-69 kom i mål på litt over 16 minutter – bare noen uker etter at han pådro seg ribbeinsbrist under en treningstur.

Solveig Øksne Sandvik og Helle Kristensen fra SLIL Friidrett løp inn til samme tid.

Blant de yngre løperne imponerte 12-åringene Solveig Øksne Sandvik og Helle Kristensen fra Søndre Land IL Friidrett med å løpe likt over mål til tiden 16.11,0 på full distanse 3600 meter. Også med 11 år gamle Ina Raaum Andreassen fra samme klubb gikk det fort unna til tiden 16.43,0.

På halv distanse i den lange løypa var ti år gamle Aksel Stavik Moshagen fra Søndre Land IL raskest med tiden 9.06,0. På 400 meter løp 13-åringene Ida Galdal og Julie Rønningen side om side først over målstreken på tiden 2.01,0.

Resultater Lyngstrand 02.05.2018

Neste løp i Land Løpskarusell 2018 går i Hov sentrum Kr. Himmelfartsdag torsdag 10. mai. Dette er samme dag som Landstafetten, som i år arrangeres for 50. gang. Les mer om jubileumsarrangementet her.

Les mer om Land Løpskarusell 2018 her.

Se bildeserie (26 bilder) her

 

Nå starter Land Løpskarusell

Onsdag 2. mai går startskuddet for Land Løpskarusell 2018 på Langstrand Camping nord for Hov. Det er terrengløp med tre valgfri distanser som står på programmet.

Løpet starter kl. 18.30. Det er påmelding ved frammøte fra kl. 17.30. Medlemmer i arrangørklubbene får i år lavere startkontingent enn ikke-medlemmer. For løpere som ønsker å tegne medlemskap kan dette gjøres ved påmelding. Du finner informasjon om startkontingent her: Land Løpskarusell 2018

Land Løpskarusell er et arrangørsamarbeid mellom Søndre Land IL Friidrett og Nordre Land IL, friidrettsgruppa. Det står totalt 11 løp på programmet for årets løpskarusell. Du finner hele lista via lenken ovenfor.

Land Løpskarusell passer for alle uavhengig av alder og fysisk form. Det er ulike, valgfrie distanser på alle løpene og en kan gjennomføre i det tempoet en selv ønsker. Samtidig er her også muligheter for konkurranseløpere å måle krefter gjennom sesongen.

Vi ønsker velkommen til årets løpssesong i Land.