Fra starten av løpet på 2400 meter i Hov sentrum.

Land Løpskarusell 2021 – her er programmet

Søndre Land IL Friidrett og Nordre Land IL, friidrettsgruppa, har programmet klart for en ny løpssesong i Land. Land Løpskarusell 2021 omfatter i alt 12 løp i de to Land-kommunene.

Det starter tradisjonen tro på Lyngstrand camping nord for Hov onsdag 28. april. Avslutningsløpet er like tradisjoinen tro lagt til Lands Museum på Dokka onsdag 8. september.

Les detaljene om Land Løpskarusell 2021 her.

Programmet for årets løp er som følger:

LØP 1: Onsdag 28.april kl. 18.30: Lyngstrand Camping.  Terrengløp 400 – 3600 m.

LØP 2: Onsdag 5. mai kl. 18.30: Dokka stadion. Baneløp 300m, 600m og 1500m, trekamp med 60m, lengde og liten ball for barn.

LØP 3: Torsdag 13. mai kl. 14.00: Rådhuset i Hov. Landsstafetten (kl. 13.00) m. innlagt gateløp. Start gateløpet kl 14.00. Distanser: 400 m/750m/2400 m

LØP 4: Lørdag 15. mai kl. 13.00: Hov stadion. Friidrettens dag (kl. 12.00) med innlagt løpskarusell. Start løpskarusell kl 13.00. Distanser 370m/740m/2960m

LØP 5: Onsdag 26. mai kl. 18.30: Lands museum. Terrengløp, 300m, 800m og 3200 m

LØP 6: Onsdag 9. juni kl. 18.30: Renseanlegget på Dokka, «folkestien». Terrengløp. Distanser 500m/3500 m.

LØP 7: Onsdag 16. juni kl. 18.30: Grønvold mølle i Torpa. 10 og 3 km landeveisløp. Kort løype for barn.

LØP 8: Onsdag 30. juli kl. 18.30: Kråkvika Hov. Null–løp. To runder med minst mulig tidsdifferanse. Runder på 600m, 800m eller 1500m

LØP 9: Onsdag 18. august kl. 18.30: Sollisvingen Dokka, 1 km sør for sentrum 5000m gateløp Dokka- Odnes. Sykkel for barn. Kontrollmålt løype.

LØP 10Onsdag 25. august kl. 18.30: Ringelia stadion på Vestsida Terrengløp. Distanser 400-2500m.

LØP 11: Onsdag 1. september kl. 18.30: Dokka stadion 800m og 3000 m. 3 kamp for barn, løp/hopp/kast.

LØP 12: Onsdag 8. september kl. 18.30: Lands museum. Løp så mange runder du rekker på 20 minutter. Barn løper i 10 minutter. Premieutdeling for karusellen.