Ecura – på lag med Søndre Land IL Friidrett

Søndre Land IL Friidrett har hatt gleden av å ha med Ecura AS på laget som sponsor i 2019. De som er innom klubbens godt besøkte hjemmeside, friidrett.slil.no, har neppe kunnet unngå å legge merke til Ecuras logo.

Ecura har ”omsorg for alle” som et sentralt begrep. I Søndre Land IL har vi ”mestringsglede”. Dette opplever vi som verdier som står godt til hverandre.

Her er en liten presentasjon av klubbens nye sponsor fra 2019 Vil du vite mer om Ecura kan du besøke firmaets hjemmeside, ecura.no.

Ecura AS ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Virksomhetens datterselskaper har mer enn 10 års erfaring som leverandører av slike tjenester.

Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo- og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser. Selskapet har lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt- Norge.

Ecura Bo- og Habliliterings hovedkontor på Østlandet ligger i Gjøvik.

Ecura er også i en rekke kommuner godkjent leverandør av tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og yter i tillegg tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie.

Ecura tilbyr også vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Det formidles også veiledningstjenester, kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag.

Les mer på ecuras egen hjemmeside.