Friidrettslotteriet 2019

Søndre Land IL Friidrett avholder i 2019 for andre gang sitt eget lotteri. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 2 kroner. Det kan selges totalt 12.500 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en høy gevinstandel. Lotteriet har 37 gevinster til en samlet verdi på cirka 12.000 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Lotteriet vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet. Friidrettsaktiviteten i Søndre Land har hatt stor vekst de senere årene, og Søndre Land IL Friidrett er nå blant friidrettsklubbene med størst aktivitet i Oppland. Dette krever mer av klubben også økonomisk i forhold til drift av anlegg, utstyr og sportslig aktivitet. Lotteriet er dessuten et viktig tiltak for å holde kontingent og treningsavgifter på samme lave nivå som det har vært i flere år.

Loddsalget startet i sommer og pågår fram til trekningen i november. Det er de aktive medlemmene i klubben som står for loddsalget. Vi håper de blir tatt godt i mot med loddbøkene. Trekningen vil finne sted på klubbens friidrettsavslutning i november.

Alle vinnere vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli gjengitt her på klubbens hjemmeside.

Du finner gevinstlista, og senere trekningslista, her