Friidrettslotteriet 2022 pågår nå

Søndre Land IL Friidretts lotteri 2022 pågår denne høsten. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 2 kroner. Det kan selges totalt 12.500 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet har 39 gevinster til en samlet verdi på 17.026 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Lotteriet vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet, og er et viktig bidrag til at vi kan holde fast ved lave treningsavgifter i klubben.

Det er de aktive medlemmene som står for loddsalget, som vil pågå for fullt utover høsten. Vi håper de blir tatt godt i mot med basarbøkene. Trekningen vil finne sted på klubbens friidrettsavslutning i slutten av november eller begynnelsen av desember.

Alle vinnerne vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli publisert her.

Her er gevintslista: