Lederkrise avverget – gjenvalg i SLIL Friidrett

Vidar Ødegård påtok seg ledervervet for nok et år da SLIL Friidrett avholdt årsmøte onsdag 27. februar 2019. Det samme gjorde Ingeborg Engelien Andresen i nestledervervet.

SLIL Friidrett har lagt bak seg sitt kanskje beste år noensinne. Årsberetningen forteller om vel 60 deltakere på klubbens organiserte aktivitet for barn og ungdom, nyetablert løpegruppe og vekst i medlemstallet også blant mosjonister. Arbeidet i styret har vært godt, noe som vises blant annet i form av et regnskap avlagt med et betryggende overskudd.

Takket være stor dugnadsinnsats og gratis leie av kommunale idrettsanlegg vedtok årsmøtet å holde kontingenten og treningsavgiftene på samme lave nivå som i mange år. Kontingenten er 100 kroner – det laveste NIFs lov tillater – for alle, mens deltakelse i organiserte aktiviteter på bane inne og utendørs koster fra 100 til 400 kroner i treningsavgift varierende med alder og aktivitetsnivå.

Les mer her: Dugnad og gratis bruk av anlegg holder treningsavgiftene nede i SLIL Friidrett

I tillegg til stor bredde, toppet klubbens sportslige aktivitet seg med hele fire norske mestere i 2018. Det arrangeres offisielle norske mesterskap fra og med 15 år. Klubben fikk i fjor to ungdomsmestere ved Fatou Camara og Josue Kongolo. Caleb Kongolo ble norsk juniormester, mens Telma Eid vant et NM-gull for senior. I tillegg vant Christoffer Tvinnereim og Gracia Kongolo norsk mesterskapsmedalje.

Les årsberetningen her: Årsmelding for 2018

Av årsberetningen framgår også at det er krevende for SLIL Friidretts tillitsvalgte over år å stå i endeløse diskusjoner i SLIL allianse om driftsmessige forhold i Søndre Land Idrettspark og organisatoriske forhold i SLIL Allianse. Valgkomiteen redegjorde for at denne situasjonen gjør det vanskelig å rekruttere nye kandidater til leder- og nestledervervet i laget, selv om det isolert sett er mange nok som ønsker å gjøre en innsats for friidretten. Situasjonen i idrettsparken og alliansen oppleves som svært vanskelig, og krever endringer av avtalemessig og organisatorisk art.

Denne situasjonen kan du lese mer om her: Krevende forhold i idrettsparken utfordrer friidrettens eksistens

Styret i SLIL Friidrett er etter årsmøtet som følger:

Leder: Vidar Ødegård (gjenvalgt for 1 år)

Nestleder: Ingeborg Engelien Andresen (gjenvalgt for 1 år)

Kasserer: Steffen Rudsengen (gjenvalgt for 2 år)

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem: Mari Askvig (ikke på valg)

Styremedlem: Bitt Elin Røvik (ny, valgt for 2 år)

Vara til styret: Roger Kongolo (gjenvalgt for 2 år)

Vidar Ødegård tok gjenvalg som leder i SLIL Friidrett på årsmøtet 27. februar.