Minneord om Finn Jørgen Wasenden

Finn Jørgen Wasenden døde 24. mars, 78 år gammel. Finn var drivkraften i en tidligere epoke – fra midten av 1970-tallet og inn på -80-tallet – med stor og god friidrettsaktivitet i Søndre Land IL.

Under hans ledelse ble det rekruttert mange barn og unge til friidretten i Søndre Land. Finn var en dyktig pedagog, instruktør og inspirator som tente gnisten for friidrett hos mange unge i Søndre Land i de årene han var trener og leder. Klubben stilte under hans ledelse store tropper med aktive i terrengløp og banestevner på kretsnivå, og flere av utøverne presterte på topp nasjonalt nivå i aldersbestemte klasser.

Finn hadde selv en lang og aktiv friidrettskarriere i klubben, før han gikk inn i rollen som trener og drivkraft. Etter at han trakk seg tilbake fra aktive roller i klubben, stilte han fortsatt velvillig opp som funksjonær på arrangementer når klubben spurte om hans bistand. Han var leder for tidtakingen i Landstafetten helt til 2016.

Finn J. Wasenden er omtalt – og intervjuet – flere steder i jubileumsberetningen «100 år med idrett», skrevet av forfatteren Kåre Kompelien ved Søndre Land ILs 100-års jubileum i 2006. Der er han også å se på lagbilder fra Holmenkollstafetten både i 1955 og 1976.

I jubileumsberetningen kan en lese følgende: «Etter endt lærerutdannelse begynte han i januar 1963 å jobbe på Fryal skole. Interessen for idrett, og da spesielt friidrett, hadde han fortsatt. Først tok han på seg å være leder og trener i den nystartede håndballgruppa i 1963, men engasjerte seg mer i friidretten etter hvert».

Dette resulterte blant annet i at Finn var en av dem som dro i gang Landstafetten i 1969, en stafett som er blitt arrangert hvert år siden og som dermed arrangeres for 50. gang nå i 2018. På midten av 1970-tallet ble Finn både leder og trener i friidretten i Søndre Land. Det ble samtidig lagt nytt dekke på friidrettsbanen på Hov stadion, som ga friidrettsaktiviteten et nytt oppsving.

I jubileumsboka forteller han: «Vi startet på nytt, særlig med de yngre. Jeg hadde klasser i kroppsøving på skolen, og så hvem som hadde anlegg for friidrett. Det ble et stort oppsving da».

I sitt yrkesaktive liv ble Finn J. Wasenden etter hvert rektor ved Fryal skole. For sitt mangeårige virke i skolen, som skoleleder og brede samfunnsengasjement ble han i 2002 tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

Friidretten har stått sterkt i Søndre Land gjennom det meste av idrettslagets 112 år lange historie. Det har vært flere epoker og storhetstider, og de gangene det har kommet en bølgedal har friidretten i SLIL alltid kommet tilbake takket være tidligere aktive som har stått fram, tatt tak og skapt ny rekruttering, iver og glød. Det var dette Finn J. Wasenden gjorde som både leder og trener fra midten av 1970-tallet.

Undertegnede var en av dem som ble inspirert av Finn til å satse på friidrett.

 

Sæmund Moshagen, sportslig leder/hovedtrener, Søndre Land IL Friidrett