Brynulf Larsen er leder av Innlandet friidrettskrets fram til ordinært kretsting i den nye friidrettskretsen til våren.

Nå er vi en del av Innlandet friidrettskrets

Oppland og Hedmark er historie som egne fylker. Så er det også med de to friidrettskretsene. Fra 1. januar 2020 er Innlandet ett fylke. Den nye kretsens navn er Innlandet friidrettskrets.

Oppløsningen av de to tidligere kretsene og dannelsen av den nye ble vedtatt på ekstraordinære friidrettsting på Biri i november. Samme kveld ble det holdt konstituerende kretsting for Innlandet friidrettskrets, der den nye kretsen ble formelt godkjent og etablert.

Første ordinære kretsting i Innlandet friidrettskrets skal avholdes våren 2020.Fram til da er de tidligere styrene for de to kretsene styre for den nye kretsen. Brynulf Larsen, tidligere leder i Oppland friidrettskrets, er leder, mens Asgeir Rustad, tidligere leder i Hedmark friidrettskrets, er nestleder.

Fra Søndre Land er Sæmund Moshagen, tidligere nestleder i Oppland friidrettskrets, styremedlem i kretsstyret, mens Per Espen Eid er varamedlem til styret.

Sportslig har kretssammenslåingen svært liten praktisk betydning, siden det i flere år har vært felles kretsmesterskap, kretslag og kretssamlinger for Oppland og Hedmark. Kretsene har også hatt felles kretskontor, ansatte og hjemmesider. Det har i praksis bare vært styrene og regnskapene som har vært atskilte.

Det vil for øvrig ikke bli arrangert kretsmesterskap innendørs i 2020. Dette har sammenheng med at kretsen er arrangør av Ungdoms-NM og NM innendørs i mangekamp helgen 18. og 19. januar. Utendørs arrangeres Østlandsmesterskapet på Jessheim som et felles KM for senior (15 år og eldre) for mange kretser, mens KM 11-14 år skal arrangeres i Innlandet.

Søndre Land er spurt om å arrangere KM i lange kast (spyd, diskos og slegge) for 11-14 år i klubbens nye kastanlegg på Holmenbanen. Dato for dette er foreløpig ikke bestemt.