Innlegg

Interessant temamøte med GIT

Søndre Land IL Friidrett hadde besøk av Gjøvik Idrettsmesisinske Team (GIT) tirsdag 2. juni. Fysioterapeutene Terje Løkken og John Eyolf Solhaug deltok først på et timelangt temamøte om idrettsmedisin, skadeforebygging og restitusjon, før de avsluttet med å overvære ungdomsutøvernes trening i Søndre Land Idrettspark.

Søndre Land IL Friidrett og GIT ingikk samarbeidsavtale fra 1. januar 2015. Samarbeidsavtalen omfatter tilbud til alle medlemmer i Søndre land IL Friidrett, og du kan lese mer om avtalen, GIT og relevant informasjon knyttet til det under fanen «medlemsinfo» her på hjemmesida (eller ved å klikke på lenken ovenfor i dette avsnittet).

Løkken og Solhaug presenterte GITs tilbud og hva som ligger i samarbeidsavtalen mellom dem og SLIL Friidrett.

Med 15-20 utøvere og foresatte til stede på Sportshytta ble det også gitt informasjon om hva som ligger i NIFs barneidrettsforsikring for aktive under 13 år, og i Norges Friidrettsforbund lisens for utøvere 13 år og eldre. Lisensen har både en grunnforsikring og et utvidet dekning, som begge omfatter både akutte skader og belastningsskader.

De to fysioterapeutene viet også til til skadeforebygging og restitusjon, som begge er viktige emner å ha innsikt i for aktive idrettsutøvere.

Det ble blant annet vist til at de fleste skader og smertetilstander blant friidrettsutøvere dreier seg om beina fra knærne og ned. Fysioterapeutene poengterte viktigheten av godt fottøy, såvel utenfor idrettsbanen som på.

Og de tok for seg betydningen av restitusjon, som kort fortalt handler om mat og hvile.

– Påfyll av karbohydrater under trening og ikke minst rett etter trening, og nok søvn, er viktige faktorer for restitusjon og godt treningsutbytte, understreket Terje Løkken og John Eyolf Solhaug.

Les mer om GIT-SLIL-Friidrett avtaler her

 

Temamøte om idrettsmedisin tirsdag 2. juni

Tirsdag 2. juni kl. 18.00 – 19.00 blir det temamøte om idrettsmedisin i regi av Søndre Land IL Friidrett. Temamøtet avholdes på Sportshytta i Søndre Land Idrettspark, og henvender seg til aktive utøvere, foresatte og trenere på alle nivåer. Temamøtet vil bl ledet av representanter for Gjøvik Idrettsmedisinske Team (GIT), som Søndre Land IL Friidrett har idrettsmedisinsk samarbeidsavtale med.

På temamøtet vil GIT presentere seg og sitt tilbud til medlemmene i Søndre Land IL Friidrett.

Det vil bli orientering om forsikringsordningene som gjelder for aktive innen friidrett. Dette er NIFs barneidrettsforsikring som dekker alle barn til og med 12 år som deltar i organisert idrett i klubb tilsluttet NFIF. For aktive 13 år og eldre gjelder Norges Friidrettsforbrunds lisensbestemmelser. Lisensen er obligatorisk for alle 13 år og eldre som deltar på banestevner, og det kan løses både en grunnlisens og en utvidet lisens som gir dekning ved idrettsskader.

I tillegg vil representantene fra GIT snakke om skader og forebygging av skader i idretten og restistusjon i forbindelse med trening og konkurranser.

Søndre Land IL Friidrett oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte anledningen til å få med seg dette temamøtet om idrettsmedisin.

Les mer om Søndre Land IL Friidretts samarbeidsavtale med GIT og annen relevant informasjon her