Interessant temamøte med GIT

Søndre Land IL Friidrett hadde besøk av Gjøvik Idrettsmesisinske Team (GIT) tirsdag 2. juni. Fysioterapeutene Terje Løkken og John Eyolf Solhaug deltok først på et timelangt temamøte om idrettsmedisin, skadeforebygging og restitusjon, før de avsluttet med å overvære ungdomsutøvernes trening i Søndre Land Idrettspark.

Søndre Land IL Friidrett og GIT ingikk samarbeidsavtale fra 1. januar 2015. Samarbeidsavtalen omfatter tilbud til alle medlemmer i Søndre land IL Friidrett, og du kan lese mer om avtalen, GIT og relevant informasjon knyttet til det under fanen «medlemsinfo» her på hjemmesida (eller ved å klikke på lenken ovenfor i dette avsnittet).

Løkken og Solhaug presenterte GITs tilbud og hva som ligger i samarbeidsavtalen mellom dem og SLIL Friidrett.

Med 15-20 utøvere og foresatte til stede på Sportshytta ble det også gitt informasjon om hva som ligger i NIFs barneidrettsforsikring for aktive under 13 år, og i Norges Friidrettsforbund lisens for utøvere 13 år og eldre. Lisensen har både en grunnforsikring og et utvidet dekning, som begge omfatter både akutte skader og belastningsskader.

De to fysioterapeutene viet også til til skadeforebygging og restitusjon, som begge er viktige emner å ha innsikt i for aktive idrettsutøvere.

Det ble blant annet vist til at de fleste skader og smertetilstander blant friidrettsutøvere dreier seg om beina fra knærne og ned. Fysioterapeutene poengterte viktigheten av godt fottøy, såvel utenfor idrettsbanen som på.

Og de tok for seg betydningen av restitusjon, som kort fortalt handler om mat og hvile.

– Påfyll av karbohydrater under trening og ikke minst rett etter trening, og nok søvn, er viktige faktorer for restitusjon og godt treningsutbytte, understreket Terje Løkken og John Eyolf Solhaug.

Les mer om GIT-SLIL-Friidrett avtaler her