Nå er det tid for 2019-lisens

Når vi nå nærmer oss overgangen til et nytt år, er det tid for å tenke på friidrettslisensen for 2019. Lisensordningen gjelder alle som fyller 13 år eller mer i 2019. Den inneholder en forsikring som gjelder både i forbindelse med trening og konkurranseaktivitet.

Barn 12 år og yngre er dekket gjennom NIFs barneidrettsforsikring, mens 13 år og eldre må løse friidrettslisens. Lisensen er obligatorisk for alle som skal delta i konkurranser innendørs og/eller utendørs.

Den som har helårslisens slipper dessuten å betale engangslisenser ved løp utenfor bane.

Lisensen for 2019 kan betales online via Norges Friidrettsforbunds hemmesider.

Les mer om friidrettslisensen og hvordan du betaler den her

Les ytterligere informasjon på klubbens hjemmesider her.

Husk å betale lisens for 2018

Nå er det tid for å betale friidrettslisensen for 2018. Denne gjelder alle som er 13 år og eldre i 2018, og inneholder en forsikringsdekning i tilfelle skader under trening og konkurranser. Også reise til og fra trening og konkurranse er omfattet.
Alle som fyller 13 år i 2018 og eldre må ha helårslisens for å kunne delta i friidrettsstevner. Lisensen betales online her.
Alle bør tenke igjennom valg av ordinær lisens opp mot utvidet lisens. Ved utvidet lisens har en forsikringsdekning for privat behandling tre dager etter meldt skade, ved grunnlisens er dette først etter 60 dager fra skaden er meldt. Akuttskader er dekket umiddelbart ved begge varianter. Les om vilkårene her.
For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens, for arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til aktuelt arrangement, helårslisens kjøpes via lenken ovenfor.
En må være medlem av friidrettsklubb for å kunne kjøpe helårslisens. Les om medlemskap i Søndre Land IL Friidrett her.
12 år og yngre (12 år i 2018) er dekket gjennom Norges Idrettsforbund barneidrettsforsikring. Du kan lese mer om forsikring og lisens her

Temamøte om idrettsmedisin tirsdag 2. juni

Tirsdag 2. juni kl. 18.00 – 19.00 blir det temamøte om idrettsmedisin i regi av Søndre Land IL Friidrett. Temamøtet avholdes på Sportshytta i Søndre Land Idrettspark, og henvender seg til aktive utøvere, foresatte og trenere på alle nivåer. Temamøtet vil bl ledet av representanter for Gjøvik Idrettsmedisinske Team (GIT), som Søndre Land IL Friidrett har idrettsmedisinsk samarbeidsavtale med.

På temamøtet vil GIT presentere seg og sitt tilbud til medlemmene i Søndre Land IL Friidrett.

Det vil bli orientering om forsikringsordningene som gjelder for aktive innen friidrett. Dette er NIFs barneidrettsforsikring som dekker alle barn til og med 12 år som deltar i organisert idrett i klubb tilsluttet NFIF. For aktive 13 år og eldre gjelder Norges Friidrettsforbrunds lisensbestemmelser. Lisensen er obligatorisk for alle 13 år og eldre som deltar på banestevner, og det kan løses både en grunnlisens og en utvidet lisens som gir dekning ved idrettsskader.

I tillegg vil representantene fra GIT snakke om skader og forebygging av skader i idretten og restistusjon i forbindelse med trening og konkurranser.

Søndre Land IL Friidrett oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte anledningen til å få med seg dette temamøtet om idrettsmedisin.

Les mer om Søndre Land IL Friidretts samarbeidsavtale med GIT og annen relevant informasjon her