Innlegg

Ett sekund fra «smultring» i Kråkvika

Helle Kristensen (12) var kun ett sekund fra null tidsdifferanse på rundetidene da hun løp to ganger 1500 meter under Land Løpskarusells nulløp i Kråkvika onsdag kveld. Da hun deltok i det samme løpet for et år siden ble tidsdifferansen 122 sekunder, så her kan en også konstatere formidabel framgang.

Også veteranløperen Magne Harald Kvikstad var ett fattig sekund i tidsdifferanse unna «smultringen». «Smultring» er nemlig hva det kalles når noen oppnår null tidsdifferanse på rundetidene i et nulløp .

Odd Hølen stempler inn to av løperne etter første runde.

Nulløpsgeneral Odd Hølen sørget i år som i fjor for at karuselløperne fikk stemplet kortene sine i tidsuret etter en runde og ved målgang etter to runder. Han hadde så sent som kvelden i forveien arrangert løp i den samme løypa i området ved Kråkvika for et 60-talls deltakere i Ringerikskarusellen.

På den korte runden med to ganger 600 meter var Ingeborg Lysen Bekkelien (11) og Guro Fosslien Walbye (12) nærmest null med åtte sekunder tidsdifferanse på rundetidene.

Land løpskarusell tar nå en sommerpause fram til det starter opp igjen med landeveisløp fra Sollisvingen ved Dokka til Odnes skole onsdag 15. august.

Resultater Kråkvika 27. juni

 

 

Nulløp i Kråkvika

Nulløp handler om å løpe to runder i en løype med minst mulig tidsdifferanse mellom de to rundetidene.

Onsdag er det nulløp i Kråkvika

Onsdag 27. juni er det nulløp på programmet i Land Løpskarusell. Dette er siste løp før sommerpausen, og foregår i Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov. Det er påmelding ved frammøte fra kl. 18.00 og start kl. 18.30.

Nulløp er en spennende løpesform der det handler om å løpe to runder i en løype på mest mulig identisk rundetid. Det handler altså om å holde jevn fart, uavhengig av tempo.

Det kan velges tre ulike løypelengde med runder på enten 600 meter, 800 meter eller 1500 meter.

Les mer om Land Løpskarusell her

 

Fra helbom i fjor til nær fulltreff i år

I fjor var det 1 minutt og 13 sekunder i differanse på rundetidene til Tor Kyllingstad i Land Løpskarusells null-løp i Krpkvika. I år var han best av alle med bare ett sekunds differanse i rundetidene.

Null-løp går ut på å løpe to runder med minst mulig tidsdifferanse mellom rundetidene. Det handler altså om å holde jevnt tempo fra start til mål, uavhengig av fart. Dette er en spennende løpsform der resultatlista ikke er gitt før den løpsansvarlige er ferdige med utregningen av rundetider og differanser.

24 løpere møtte til start da Land Løpskarusell inntok Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov onsdag kveld. Det var ypperlige løpsforhold på en fin sommerkveld, der mange av deltakerne tok seg et bad i Randsfjorden etter løpet.

Her var flere løpere, unge som voksne, som viste imponerende jevne rundetider. Jevnest av alle var altså Tor Kyllingstad med kun ett sekund tidsdifferanse. I fjor løp han 73 sekunder raskere på den ene runden enn den andre.

Av de yngre imponerte Solveig Øksne Sandvik og Henrik Vestrum med kun tre sekunders tidsdifferanse. Øvrige løpere under ti sekunders differanse var Kjersti Ingebretsen (5 sekunder) og Nils Øksne Sandvik (8 sekunder).

Resultater Kråkvika 21. juni

Null-løps general Odd Hølen luset arrangementet rutinert i havn med sitt stemplingsur. Han ønsker alle som har lyst til å prøve seg på flere null-løp velkommen tilbake til Kråkvika 4. juni. Da inntar nulløpskarusellen på Ringerike de idylliske områdene med sitt årlige løp ved Randsfjorden.

Les mer om nulløpskarusellen her

Land Løpskarusell tar nå sommeropphold fram til august. Neste løp er landeveisløp (eller sykling) fra Dokka til Odnes 14. august. Se hele karusellprogrammet her.

 

KLIKK PÅ BILDET NEDENFOR OG SE BILDEGALLERI

Klikk på bildet ovenfor og se bildegalleri