Innlegg

Odnes-elever oppnådde Friidrettsmerket

Rett før sommerferien var det utdeling av friidrettsmerker i gull, sølv og bronse ved Odnes skole. Dette var det fjerde skoleåret der Søndre Land IL friidrett samarbeider med skolen i gjennomføring og utdeling av friidrettsmerket for barn.

Fysisk aktivitet (FYSAK) har en sterk posisjon i grunnskolen i Søndre Land. Ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole inngår friidrett i årshjulet for den fysiske aktiviteten. Søndre Land IL friidrett samarbeider med alle tre skolene om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver for barn og ungdom.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt i to. Barnemerket gjelder 5. til 7. trinn i barneskolen, mens ungdomsmerket gjelder 8. til 10. trinn i ungdomsskolen.

Merkene er en premie for innsatsen fra friidretten i Søndre Land IL. Sammen med merkene får elevene utdelt et informasjonsark om de ulike friidrettstilbudene de kan være med på i klubben.

Resultatene viser at det er mange spreke elever ved Odnes skole. Og flinke lærere som introduserer elevene for variasjon i Fysak-timene.

Merkeprøvene på Odnes legges opp slik at elevene på 5. trinn strekker seg etter bronsemerkene. Så avanserer de til å prøve seg på kravene for sølvmerket på 6. trinn og til slutt gullmerket på 7. trinn.

Sju av avgangselevene i 7. klasse presterte kravene til gullmerket. I 6. klasse ble det delt ut seks sølv- og to bronsemerker., mens det var 15 elever på 5. trinn som mottok bronsemerket.

Les mer om friidrett i skolen.

Les mer om Friidrettsmerket for barn og ungdom.

Åtte elever på 6. trinn mottok sine velfortjente friidrettsmerket rett før sommerferien.

Åtte elever på 6. trinn mottok sine velfortjente friidrettsmerket rett før sommerferien.

Friidrettsmerkevinnerne på 5. trinn.

Friidrettsmerkevinnerne på 5. trinn.