Elever på Odnes fikk Friidrettsmerket

Friidrett er blant Fysak-aktivitetene i grunnskolen i Søndre Land. I år igjen har elever både i barneskolen og ungdomsskolen prøvd seg på Friidrettsmerket. På tampen av skoleåret har det vært felles friidrettsdag i Søndre Land Idrettspark for alle elevene på 5. til 7. trinn ved de fire barneskolene i kommunen, og en for 8. trinn i ungdomsskolen.

Rett før sommerferien var det utdeling av friidrettsmerker i gull, sølv og bronse ved Odnes skole. Dette var det sjette skoleåret der Søndre Land IL friidrett samarbeider med skolen i gjennomføring og utdeling av friidrettsmerket for barn.

Fysisk aktivitet (FYSAK) har en sterk posisjon i grunnskolen i Søndre Land. Ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole inngår friidrett i årshjulet for den fysiske aktiviteten. Søndre Land IL friidrett samarbeider med alle tre skolene om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver for barn og ungdom.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt i to. Barnemerket gjelder 5. til 7. trinn i barneskolen, mens ungdomsmerket gjelder 8. til 10. trinn i ungdomsskolen.

Merkene er en premie for innsatsen fra friidretten i Søndre Land IL. Sammen med merkene får elevene utdelt et informasjonsark om de ulike friidrettstilbudene de kan være med på i klubben.

Resultatene viser at det er mange spreke elever ved Odnes skole. Og flinke lærere som introduserer elevene for variasjon i Fysak-timene.

Merkeprøvene på Odnes legges opp slik at elevene på 5. trinn strekker seg etter bronsemerkene. Så avanserer de til å prøve seg på kravene for sølvmerket på 6. trinn og til slutt gullmerket på 7. trinn. Elevene prøver seg gjerne på merkekravene på høsten, før de prøver igjen på våren. Da får de også se om ferdighetene har utviklet seg i løpet av skoleåret.

Les mer om friidrett i Skolen i Søndre Land.

Friidrett i skolen i Søndre Land

Friidrett er blant Fysak-aktivitetene i grunnskolen i Søndre Land. I år igjen har elever både i barneskolen og ungdomsskolen prøvd seg på Friidrettsmerket. På tampen av skoleåret har det vært felles friidrettsdag i Søndre Land Idrettspark for alle elevene på 5. til 7. trinn ved de fire barneskolene i kommunen, og en for 8. trinn i ungdomsskolen.

Rett før sommerferien var det utdeling av friidrettsmerker i gull, sølv og bronse ved Odnes skole. Dette var det femte skoleåret der Søndre Land IL friidrett samarbeider med skolen i gjennomføring og utdeling av friidrettsmerket for barn.

Fysisk aktivitet (FYSAK) har en sterk posisjon i grunnskolen i Søndre Land. Ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole inngår friidrett i årshjulet for den fysiske aktiviteten. Søndre Land IL friidrett samarbeider med alle tre skolene om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver for barn og ungdom.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt i to. Barnemerket gjelder 5. til 7. trinn i barneskolen, mens ungdomsmerket gjelder 8. til 10. trinn i ungdomsskolen.

Merkene er en premie for innsatsen fra friidretten i Søndre Land IL. Sammen med merkene får elevene utdelt et informasjonsark om de ulike friidrettstilbudene de kan være med på i klubben.

Resultatene viser at det er mange spreke elever ved Odnes skole. Og flinke lærere som introduserer elevene for variasjon i Fysak-timene.

Merkeprøvene på Odnes legges opp slik at elevene på 5. trinn strekker seg etter bronsemerkene. Så avanserer de til å prøve seg på kravene for sølvmerket på 6. trinn og til slutt gullmerket på 7. trinn.

Les mer om friidrett i skolen

Les mer om Friidrettsmerket her

Les om Fysak-skolen Søndre Land ungdomsskole her

Friidrettsmerkeprøver i skolene

Elever ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole avsluttet skoleåret med utdeling av friidrettsmerker. Skolene har under ledelse av flinke lærere gjennomført friidrettsmerkeprøver gjennom året, der elevene har testet seg mot merkekravene i ulike øvelser innen løp, hopp og kast.

Søndre Land IL Friidrett har i flere år samarbeidet med skolene om friidrettsmerkeprøver. Klubben tilbyr merker fra Norsk Friidrett i gull, sølv og bronse til elever som oppfyller merkekravene etter gjennomføring av prøver i skolens regi.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt inn i to grupper. Ett for 5. til 7. trinn i barneskolen, og ett for 8. til 10. trinn i ungdomsskolen. Det er gjerne slik at de yngste elevene kan strekke seg etter bronsemerket, for så å avansere til sølv det andre året, og kanskje oppnå gull det siste.

Merkekravene er bygd opp slik at det må dokumenteres allsidighet ved å innfri kravet til samme valør innenfor en øvelse i hver av kategoriene kort løp, langt løp, kast og hopp.

Det er ikke noe nytt at det er mange spreke barn og ungdom i Søndre Land. Ved å delta på skolenes friidrettsmerkeprøver får elevene også kjennskap til Søndre Land IL Friidretts tilbud om organiserte friidrettstreninger og invitasjon til å komme på trening og/eller delta på arrangemeter i klubbens regi.

Nedenfor følger bilder fra utdelingen av friidrettsmerker ved Odnes skole og Søndre Land ungdomsskole.

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Odnes skole. Foto: Odnes skole

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Odnes skole. Foto: Odnes skole

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Søndre Land ungdomsskole.

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Søndre Land ungdomsskole. Foto: Søndre Land ungdomsskole

Odnes-elever oppnådde Friidrettsmerket

Rett før sommerferien var det utdeling av friidrettsmerker i gull, sølv og bronse ved Odnes skole. Dette var det fjerde skoleåret der Søndre Land IL friidrett samarbeider med skolen i gjennomføring og utdeling av friidrettsmerket for barn.

Fysisk aktivitet (FYSAK) har en sterk posisjon i grunnskolen i Søndre Land. Ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole inngår friidrett i årshjulet for den fysiske aktiviteten. Søndre Land IL friidrett samarbeider med alle tre skolene om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver for barn og ungdom.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt i to. Barnemerket gjelder 5. til 7. trinn i barneskolen, mens ungdomsmerket gjelder 8. til 10. trinn i ungdomsskolen.

Merkene er en premie for innsatsen fra friidretten i Søndre Land IL. Sammen med merkene får elevene utdelt et informasjonsark om de ulike friidrettstilbudene de kan være med på i klubben.

Resultatene viser at det er mange spreke elever ved Odnes skole. Og flinke lærere som introduserer elevene for variasjon i Fysak-timene.

Merkeprøvene på Odnes legges opp slik at elevene på 5. trinn strekker seg etter bronsemerkene. Så avanserer de til å prøve seg på kravene for sølvmerket på 6. trinn og til slutt gullmerket på 7. trinn.

Sju av avgangselevene i 7. klasse presterte kravene til gullmerket. I 6. klasse ble det delt ut seks sølv- og to bronsemerker., mens det var 15 elever på 5. trinn som mottok bronsemerket.

Les mer om friidrett i skolen.

Les mer om Friidrettsmerket for barn og ungdom.

Åtte elever på 6. trinn mottok sine velfortjente friidrettsmerket rett før sommerferien.

Åtte elever på 6. trinn mottok sine velfortjente friidrettsmerket rett før sommerferien.

Friidrettsmerkevinnerne på 5. trinn.

Friidrettsmerkevinnerne på 5. trinn.