Friidrettsdekket nord for kunstgressbanen ble klargjort for sesongen under tirsdagens dugnad i idrettsparken.

Takk for god dugnadsinnsats

Tirsdag 30. april gikk årets første friidrettstrening av stabelen utendørs i Søndre Land Idrettspark. Samtidig med treninga stilte et hyggelig antall foresatte opp på dugnad med å plukke søppel, koste vekk gummigranulat, rake gressplen, spa hoppegrop og stelle ringen og kastsektoren for kulestøt. I løpet av to timer var friidrettens ansvarsområde nord for kunstgressbanen stelt og gjort klart for en ny sesong.

All aktivitet i Søndre Land IL Friidrett er basert på frivillighet og dugnad. Det er det utøvere, foresatte, trenere og tillitsvalgte får til sammen som utgjør klubben. Les mer om betydningen av det her.

Takk til alle som stilte opp på dugnaden tirsdag kveld med kost, spade og rive.

Klubben er avhengig også av at foresatte tar på seg verv i lagsstyret og andre funksjoner. Der har klubben så langt vært heldige, men også her trengs det rekruttering i årene som kommer. Du kan lese mer om det her.