DUGNAD OG GRATIS BRUK AV ANLEGG HOLDER TRENINGSAVGIFTENE NEDE I SLIL FRIIDRETT

Takket være frivillig arbeid og gratis bruk av kommunale idrettsanlegg kan Søndre Land IL Friidrett fortsette å holde medlemskontingent og treningsavgifter nede på et lavt nivå. Årsmøtet har også i år vedtatt å videreføre kontingenten og treningsavgiftene på samme nivå som de har vært i mange år.

Nå er det tid for å betale kontingent og eventuelle treningsavgifter for 2020. Vi er senere ute enn normalt med dette i år, noe den spesielle koronasituasjonen må ta skylda for. Lenger nede i denne artikkelen finner du all nødvendig informasjon om medlemsskap i klubben og betaling av kontingenten. Alle som deltar i organisert trening, og som også skal betale treningsavgift, får faktura tilsendt elektronisk.

Alt arbeid i SLIL Friidrett er dugnad. Dette gjelder også etterlevelsen av lagets drifts- og vedlikeholdsplikt i Søndre Land Idrettspark. Søndre Land kommune gir i tillegg et stort bidrag til å holde kontingenter og treningsavgifter på et lavt nivå ved at det ikke kreves leie for bruk av Søndre Land-Hallen og Søndre Land Idrettspark.

Medlemskontingenten videreføres på 100 kroner, som er det minste den kan være på i henhold til Norges Idrettsforbunds lov. Treningsavgiftene varierer etter alder og aktivitetsnivå fra 100 kroner og opp til 400 kroner.

Når først medlemskontingent og treningsavgift er betalt dekker SLIL friidrett startkontingenten ved deltakelse på banestevner innendørs og utendørs. Dette utgjør en betydelig kostnad for klubben, da startkontingenten gjerne er 100 kroner eller mer – per øvelse per utøver – ved deltakelse på stevner. Klubben holder også konkurransetøy for dem som melder seg på i stevner, og har rabbatterte avtaler for alle medlemmer som vil kjøpe joggesk, treninsglær og piggsko.

Alle medlemmer har også rabatt hos Gjøvik Idrettsmedisinske team.Medlemskap i friidrettsklubb gir også anledning til å tegne norsk friidretts helårslisens (m/forsikringsdekning). Denne er pliktig for deltakere på bane, mens den gir løpere utenfor bane fritak for engangslisens ved løpsdeltakelse

Les om organiserte treningstilbud i SLIL Friidrett her

Årsmøtet har vedtatt følgende konstingent og treningsavgifter for 2020 (samme som for 2019):

Kategori 1: Friidrettslek barn: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 2: Ungdom som trener tirsdager og konkurranseutøvere bane 10 og 11 år: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 200 kroner (Totalt 300 kroner).

Kategori 3: Ungdom som trener tirsdager og lørdager/konkurranseutøvere 12 år og eldre: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 400 kroner (Totalt 500 kroner).

Kategori 4: Andre aktive bane (veteran- og andre konkurranseutøvere utenfor organisert trening i SLIL Friidrett med krav om helårslisens): Medlemskontingent 100 kroner og serviceavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 5: Aktive i løp utenfor bane, mosjonister og støttemedlemmer: Medlemskontingent 100 kroner.

Aktive innenfor alle kategorier må i tillegg betale medlemskontingent til Søndre Land IL Allianse (dersom årsmøtet I alliansen vedtar det). Denne skal betales kun en gang per kalenderår uavhengig av om utøveren er aktiv i flere særidrettslag i alliansen. Alliansekontingenten kreves inn særskilt av SLIL allianse.

Les mer om kontingent og treningsavgift i SLIL Friidrett her

Les om medlemskap og kontingent for mosjonsløpere her