Tid for å løse lisens for 2021

Nytt år, nye muligheter. Dersom du ikke allerede har det på plass, nå er det tid for å løse norsk friidretts lisens for 2021.

Friidrettslisensen gjelder alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år. Lisensen inneholder også en forsikring, som dekker all aktivitet i forbindelse med trening og konkurranser. Dersom en blir skadet, og melder skaden, vil en kunne benytte seg av Idrettens Helsesenters tjenester.

Søndre Land IL Friidrett har i så måte avtale med Gjøvik Idrettsmedisinske Team, som er godkjent behandler av Idrettens Helsesenter.

Barn til og med det året de fyller 12 år er dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring, og trenger ikke løse egen lisens.

Helårslisens er pliktig for alle som deltar i friidrett på bane innendørs og utendørs. For deltakelse i løp utenfor bane er det frivillig om en vil ha helårslisens eller løse engangslisens for hvert løp.

Lisensen for 2021 betales online her.

Les mer om lisens, hvordan melde skade og skadeforebygging her.