Husk å betale lisens for 2018

Nå er det tid for å betale friidrettslisensen for 2018. Denne gjelder alle som er 13 år og eldre i 2018, og inneholder en forsikringsdekning i tilfelle skader under trening og konkurranser. Også reise til og fra trening og konkurranse er omfattet.
Alle som fyller 13 år i 2018 og eldre må ha helårslisens for å kunne delta i friidrettsstevner. Lisensen betales online her.
Alle bør tenke igjennom valg av ordinær lisens opp mot utvidet lisens. Ved utvidet lisens har en forsikringsdekning for privat behandling tre dager etter meldt skade, ved grunnlisens er dette først etter 60 dager fra skaden er meldt. Akuttskader er dekket umiddelbart ved begge varianter. Les om vilkårene her.
For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens, for arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til aktuelt arrangement, helårslisens kjøpes via lenken ovenfor.
En må være medlem av friidrettsklubb for å kunne kjøpe helårslisens. Les om medlemskap i Søndre Land IL Friidrett her.
12 år og yngre (12 år i 2018) er dekket gjennom Norges Idrettsforbund barneidrettsforsikring. Du kan lese mer om forsikring og lisens her