Fortsatt stans i all organisert aktivitet

Som del av den nasjonale dugnaden for å stanse eller redusere faren for spredning av koronavirus, som fører til sykdommen Covid-19, videreføres stansen i all organisert aktivitet i Søndre Land IL Friidrett også etter påske og på ubestemt tid.

I Søndre Land IL Friidrett har dette vært status siden 11. mars, samme dag som Søndre Land kommune stengte sine anlegg. Aktivitetsstansen i klubben gjelder organiserte treninger, arrangementer og møtevirksomhet – kort sagt all aktivitet der mennesker bringes sammen i klubbens regi.

Les klubbens tidligere info her.

12. mars ble det innført stans i all organisert idrett i Norge. Dette er senere lempet på av myndighetene i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF) og de ulike idretters særforbund. Siden 3. april har det derfor vært lovlig og teoretisk mulig å organisere aktivitet under strenge smittevernregler definert av NIF og særforbundene – og innenfor nasjonale og lokale bestemmelser og råd.

Klubben har fått en del spørsmål fra utøvere og foresatte etter at det nasjonalt ble åpnet for begrenset idrettsaktivitet, og etter at Søndre Land kommune åpnet for det samme og sendte ut en «pressemelding» om dette 3. april.

I pressemeldingen står det at alle idrettsanlegg i Søndre Land drives av lag og foreninger. Dette medfører ikke riktighet når det gjelder Søndre Land Idrettspark, der friidrettsbanen befinner seg. Denne eies av kommunen, og det er kommunen som har ansvaret for at anlegget driftes (selv om utførelsen av drift og vedlikehold er satt bort til brukerne av anlegget).

I pressemeldingen skriver kommunen også at det er opp til lag og foreninger å bestemme når anleggene åpnes. Vi som frivillig organisasjon besitter ingen smittevernmyndighet, og ønsker ikke å ta slike beslutninger. Vi ønsker å følge de pålegg, råd, anbefalinger og kjøreregler som til enhver tid gjelder nasjonalt og lokalt.

Norges Friidrettsforbunds kjøreregler er da også veldig tydelige på hvem som har ansvaret for at reglene følges dersom anlegg åpnes: Det er anleggseier, som i tilfellet Søndre Land Idrettspark er kommunen. Derfor vil det ikke bli noen organisert, begrenset friidrettsaktivitet i idrettsparken uten at reglene og premissene for dette er fastsatt av kommunen og kommuneoverlegen – og klubben finner organisering av aktivitet forsvarlig.

Les pressemeldingen fra kommunen her.

Les friidrettsforbundets kjøreregler her

Hovedpunktene for videreføring av stans i organisert aktivitet i klubben er følgende:

  • De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt. Et av dem er å holde seg hjemme og å unngå sosial kontakt. Kommuneoverlegen i Søndre Land har så sent som i påsken bedt lokalbefolkningen unngå familiesammenkomster og fritidsreiser. Da er det selvfølgelig også lite aktuelt å samle folk på tvers av familier til organiserte treningsaktiviteter.
  • Friidrettsbanen ligger i Søndre Land Idrettspark, som eies av Søndre Land kommune. Norges Friidrettsforbunds kjøreregler for aktivitet i sine klubber er tydelige på at det er anleggseiers ansvar å følge opp regelverket på sine anlegg.
  • Søndre Land Idrettspark benyttes til uorganisert aktivitet, selv om anleggseier har forbudt dette. Denne uorganiserte aktiviteten innebærer en uoversiktlig bruk av anlegget med hensyn til overholdelse av smittevern og praktisering av kjøreregler.
  • Søndre Land IL Friidrett har nystilt kastanlegg på Holmenbanen, som ennå ikke er åpnet. Dette er anlegget er stengt inntil det er klargjort for bruk, og klubben bestemmer at det kan benyttes.
  • Alle aktive og andre medlemmer oppfordres til å fortsette egentrening og annen fysisk aktivitet alene/innenfor sin familiegruppe/husstand hjemme eller i friluft der smittevernhensyn og -regler ivaretas.

Les NIFs kjøreregler her.

Idrettsparken er også et anlegg for fotball. Se fotballforbundets kjøreregler her.

Søndre Land IL Friidrett oppfordrer alle sine medlemmer til å holde seg løpende oppdatert på myndighetenes smittevernråd.

Søndre Land kommune

Folkehelseinstituttet