Fra starten av gutteklassen under Landstafetten 2018.

SLIL Friidrett avlyser seks arrangementer

Søndre Land IL Friidrett har mange terminfestede arrangementer i mai og juni. Nå er tre løp i Land Løpskarusell, Friidrettens Dag, Landstafetten og KM kast avlyst på grunn av koronapandemien.

Årets løpssesong skulle startet med terrengløp i Land Løpskarusell på Lyngstrand onsdag 29. april. Både dette og karuselløpene i Søndre Land Idrettspark 16. mai og Hov sentrum 21. mai er nå avlyst. Det samme er Friidrettens dag i idrettsparken 16. mai og Landstafetten i Hov sentrum 21. mai.

Også den planlagte åpningen av klubbens nye kastanlegg på Holmenbanen er utsatt. Her er terminfestet åpningsstevne med KM i lange kast (spyd, slegge og diskos) for 11-14 år 6. juni, men dette utgår.

Når det gjelder arrangementer fra juli og utover er vi avventende i forhold til hvordan disse eventuelt kan gjennomføres. Det vil også bli sett på muligheten for å sette opp nye datoer for løp i Land Løpskarusell til høsten dersom koronasituasjonen tillater det.