Friidrettslek kom godt i gang

Endelig! Friidrettslek for barn 2020 er i gang. Lørdag 20. juni var omkring 20 barn og foresatte samlet til sesongoppstart i Søndre Land Idrettspark.

Friidrettslek samler barn fra omkring 3 år og opp til 12 år til lekbetont fysisk aktivitet. Det løpes, hoppes, kastes og tøyes i ulike varianter. Aktiviteten samler hele familier, da de foresatte gjerne deltar eller ser på sammen med barna.

Friidrettslek pågår normalt fra etter påske og fram til skolens høstferie. I år førte koronasituasjonen til sen oppstart. Til gjengjeld holdes aktiviteten gående det meste av sommeren og høsten. Tidspunktet er lørdager kl. 11.00 til 12.00.

Ida Storberget er hovedleder for Friidrettslek i år. I tillegg er ungdomsutøvere i Søndre Land IL Friidrett med som instruktører. Deltakelse på Friidrettslek koster 100 kroner i medlemskontingent og 100 kroner i treningsavgift til SLIL Friidrett, totalt 200 kroner. For dem som ikke hadde anledning til å delta den første lørdagen, er det bare å melde seg på en av de kommende lørdagene.

Les mer om Friidrettslek 2020 her.