Gjenvalg i Søndre Land IL Friidrett

Et aktivt og godt 2015 i Søndre Land IL Friidrett ble oppsummert og avsluttet under klubbens årsmøte mandag kveld. Det borger godt for fortsatt stabil og stø drift av klubben at alle valgene under årsmøtet ble gjort med gjenvalg. Det betyr at Per Espen Eid fortsetter som leder og Kristen Granum som kasserer for to nye år. nestleder Inger Hagen, sekretær Heidi Lysen og sportslig leder/styremedlem Sæmund Moshagen var ikke på valg.

Også varamedlem til styret, Vidar Ødegård, tok gjenvalg. Det samme med revisorene Geir Skogsbakken og Kai Ole Neraker. Valgkomiteen ved Per Axel Pettersen, Kristin Stavik Moshagen og Lise Klevengen Kvitvær påtok seg gjenvalg.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Revidert lov i henhold til ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund ble vedtatt. Det samme ble medlemskontingent og treningsavgifter, som videreføres for både 2016 og 2017. Satsene ble vedtatt for to år for at klubben skal kunne kreve inn kontingent og treningsavgifter i begynnelsen av året, og ikke måtte vente til etter et årsmøte på våren.

Søndre Land IL Friidrett har tilfredsstillende økonomi. Regnskapet for 2015 er gjort opp med et driftsunderskudd på 9917 kroner. For 2016 er det budsjettert med overskudd.

Les om medlemskap, kontingent og treningsavgifter her.

Les årsmøtedokumentene her

Les protokollen fra årsmøtet Årsmøteprotokoll

Revidert lov for SLIL Friidrett legges ut HER når den er godkjent og returnert fra OFIK.

Styret og andre verv i Søndre Land IL Friidrett er som følger etter årsmøtet 14. mars 2015:

Leder: Per Espen Eid (valgt for to år).

Nestleder: Inger Hagen (ikke på valg).

Kasserer: Kristen Granum (valgt for to år).

Sekretær: Heidi Lysen (ikke på valg).

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen (ikke på valg).

Vara: Vidar Ødegård (valgt for ett år).

Revisorer: Geir Skogsbakken og Kai Ole Neraker (valgt for ett år).

Valgkomite: Per Axel Pettersen, Kristin Stavik Moshagen og Lise Klevengen Kvitvær (valg for ett år).