Treningene er godt i gang igjen

Etter to måneders koronaopphold fra midten av mars, går nå treningene sin gang igjen i Søndre Land IL Friidrett.

Det vil si at klubbtreningene på tirsdager og lørdager nå har holdt på i tre uker utendørs i Søndre Land Idrettspark. De eldste og mest treningsvillige utøvere trener flere dager i tillegg.

Søndre Land IL Friidrett ønsker nye utøvere f. 2009 og eldre velkommen på tirsdagstrening i idrettsparken. Husk å melde deg på på forhold. Les mer og finn kontaktinformasjon om treningstilbudet her.

Mange holdt den fysiske formen godt ved like gjennom egentrening i de to månedene det var opphold fra organiserte treninger. Dette har utøverne igjen for nå, som det nærmer seg mer konkurranseforberedende trening.

Årets friidrettssesong er naturlig nok amputert. Det arrangeres kun småstevner med inntil 50 personer til stede første delen av sesongen. Det er ventet at arrangementsreglene åpner ytterligere opp utover sommeren og til høsten, slik at det blir en del stevneaktivitet fra vi kommer inn i august måned. Det er blant annet planlagt alternative gjennomføringer av Ungdoms-NM og Junior-NM.

De yngste i klubben – friidrettslekerne – vil også få et tilbud srat. Friidrettslek er et tilbud i sommerhalvåret, som i år er planlagt med oppstart fra lørdag 20. juni. Dette vil klubben gi nærmere informasjon om.

Nå er også klubbens kastanlegg på Holmenbanen klargjort for trening. Banen er stengt for uorganisert aktivitet, men egentreninger og klubbtreninger kan gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler. Dette kan du lese mer om her.