Kastanlegget på Holmenbanen tar form

Søndre Land IL Friidrett bygger treningsanlegg for slegge, diskos og spydkast på Holmenbanen i Fall. Annlegget begyner nå å ta form etter at kastringen er blitt fundamentert og støpt på forsommeren.

Søndre Land IL Friidrett har mottatt til sammen 90.000 kroner i gaver og tilsagn om tilskudd til anlegget. Sparebankstiftelsen DNB Nor har etter søknad bevilget 50.000 kroner i gave. Søndre Land kommune har etter vedtak i kommunestyret gitt tilsagn om 30.000 kroner i tilskudd, mens Totenbanken har gitt 10.000 kroner i gave til anlegget.

Kastringen etter at grunnarbeidene og den første støypingen var gjort.

Etter at det ble anlagt kunstgressbane for fotball innenfor løpebanen på Hov stadion, ble det ikke lenger mulig å trene diskos, slegge og spydkast der. Søndre Land IL Friidrett startet derfor planlegging av et eget kastanlegg, og valget ov lokalisering falt på Holmenbanen i Fall. Dette er en tidligere grusbane for fotball, som ikke har vært i bruk på noen år. Banen eies av Søndre Land IL Allianse, og SLIL Friidrett har inngått en festavtale med alliansen for etablering av kastanlegget.

Kastringen etter at toppdekket i ringen ble støpt.

På forsommeren i år har Søndre Land IL Friidretts driftige leder, Vidar Ødegård, og Will-Jann Nilsen gjort grunnarbeidene for kastringen og støpt selve kastringen. Det er også fundamentert og støpt 11 punkter for stolper til å bære sikkerhetsnettet som skal omgi kastringten. To andre friidrettspappaer, Ole Andre Hesla og Per Askvig, har bistått med henholdvis gravearbeider og ugrassprøyting på den etter hvert forfaltne grusbanen.

Det vil etter hvert bli kalt inn til dugnader med ugrasfjerning og generell oppynting på området. Grusbanen vil bli harvet og slåddet, og det skal has på ny overflategrus i det som blir kastsektorer for de ulike øvelsene.

Etter planen skal anlegget stå ferdig innen midten av september i år. Om det blir offisiell åpning i høst eller til våren neste år er foreløpig ikke avgjort.

Les mer om kastanlegget her