Nulløp i Kråkvika onsdag 1. juli

Land Løpskarusell inntar Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov sentrum onsdag 1. juli. Denne gangen er det nulløp som står på programmet.

Nulløp er en artig og litt annerledes løpsform der det gjelder å løpe to runder i en løype på medt mulig identiske rundetider. Her er det altså ikke farten som er avgjørende, men jevn løping uavhengig av tempo.

Det er påmelding ved start fra kl. 18.00 og start kl. 18.30. Det er tilbud om både kort og lang løype, og løpet passer for alle aldersgrupper.

Les mer om Land Løpskarusell under menyen arrangementer øverst på siden.

NB: Løpet 1. juli må ikke forveksles med Ringerikes nulløp  på samme sted kvelden i forveien.