Ny video med korona-egentrening

Utøverne i Søndre Land IL Friidrett holder dugnaden med å begrense spredning av koronaviruset gående. I videoen nedenfor deler noen av dem glimt fra egentreningene etter påske. Dette er den tredje egentreningsvideoen med klubbens utøvere i aksjon siden all organisert aktivitet i klubben tok pause fra 12. mars.

Nå har myndighetene gitt tillatelse til en begrenset gjenåpning av idrettsaktivitet. Søndre Land IL Friidrett tar sikte på en gradvis igangsetting av organisert aktivitet i små grupper. Hvordan dette kommer til å bli har vi avventet til vi har hatt et møte med anleggseier i Søndre Land Idrettspark, kommunen. Et slik møte er avtalt 5. mai.