SLIL FRIIDRETTS LOTTERI 2020

Søndre Land IL Friidretts lotteri 2020 pågår denne høsten. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 2 kroner. Det kan selges totalt 12.500 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet har 35 gevinster til en samlet verdi på 12.092 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Lotteriet vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet, og er et viktig bidrag til at vi kan holde fast ved lave treningsavgifter i klubben.

Det er de aktive medlemmene som står for loddsalget, som vil pågå for fullt utover høsten. Vi håper de blir tatt godt i mot med loddbøkene. Trekningen vil finne sted på klubbens friidrettsavslutning i slutten av november.

På grunn av koronasituasjonen ble ikke basaren igangsatt som den pleier på våren, men nå er vi igang. Gjennomføringen følger smittevernbestemmelsene.

Alle vinnere vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli gjengitt her på klubbens hjemmeside.

Her er gevintslista: