Ungdomsutøverne i SLIL Friidrett holder treninga gående gjennom hele sommeren.

Trener hele sommeren – Friidrettslek har sommeropphold

Friidrettstreningene for ungdom holdes igang gjennom hele sommeren, mens friidrettslek for barn nå har pause til omkring skolestart i august.

Ungdomstreningene i SLIL Friidrett pågår uavbrutt gjennom sommeren.

Juli er en treningsmåned for klubbens ungdomsutøvere, kun avbrutt av en stevnedeltakelse i midten av måneden. Klubbtreningene for 11 år og eldre på tirsdager kl. 19.00-21.00 går uavbrutt hver eneste uke gjennom hele sommeren. Også lørdagstreningene kl. 12.00-14.00 for konkurranseutøvere 13 år og eldre går uten opphold.

Friidrettslek har nå sommeropphold til omkring skolestart i august. Her fra den siste friidrettsleken før sommerpausen.

Friidrettslek for barn fra 3 til 11-12 år hadde sin siste aktivitet før sommeroppholdet lørdag 30. juni. Aktiviteten foregår på lørdager kl. 11.00-12.00 som en familiesosial og lekbetont aktivitet med innlæring av friidrettsøvelser på grunnleggende nivå.

Med unntak av internasjonale mesterskap er juni en stille måned på konkurransefronten. Søndre Lands utøvere skal delta i det tradisjonelle sommerstevnet på Bislett 17. august. Deretter tar det til igjen med konkurranseaktivitet i august. Utover høsten står en rekke nasjonale mesterskap på programmet.

SLIL Friidrett har også tilbud om løpegruppetrening for mosjonister i alle aldre mandager kl. 18.00-19.00.

Lørdagstrening for konkurransegruppa for ungdom.