Trening innendørs fra tirsdag 27. oktober

Tirsdag 27. oktober kl. 19.10 er det oppstart av friidrettstrening innendørs i Søndre Land-Hallen. Tirsdagstreningene pågår fra kl. 19.15 til 21.00 og er for aldersgruppen født 2010 og tidligere (11 år i 2021 og eldre).

Både etablerte og nye deltakere ønskes velkommen.

Høsten er et fint tidspunkt for nye utøvere å starte opp med trening. Da får en med seg de første månedene med allsidig basistrening før en går over i mer øvelsesspesifikk trening på nyåret.

Merk tidspunktene for oppstart og avslutning av treningene. På grunn av smittevernregler er det kommende sesong 15 minutter «pause» mellom de ulike treningsgruppene i hallen.

Det vil si at friidrettens tirsdagstreninger starter kl. 19.15. Det er felles inngang til hallen kl. 19.10. Det er viktig å møte presis innen kl. 19.10. Inngangsdlra til hallen vil være låst utenom tidene for felles entré. Treningene avsluttes kl. 21.00, og alle deltakere skal være ute av hallen innen kl. 21.05.

Lørdagstreningene for konkurranseutøvere 12 år og eldre starter lørdag 31. oktober kl. 12.00-14.00. Her er det frammøte for felles entré til hallen kl. 11.55.

Det er viktig at alle aktive og foresatte setter seg inn i smittevernreglene for kommende innendørssesongs treninger i Søndre Land-hallen. Nedenfor finner du reglementet for hallen, samt SLIL Friidretts kjøreregler for sine treninger.

Ved spørsmål om treningstilbudet kontakt sportslig leder Sæmund Moshagen på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.

Smittevernregler Søndre Land-Hallen

Halltrening Friidrett 2020-2021

Les mer om treningstilbudet her

Du finner informasjon om treningsavgifter og medlemskontingent i SLIL Friidrett HER.

For barn under 11 år (f- 2011 og senere) er det nå opphold i friidrettstreninga fram til etter påske. Les mer om Friidrettslek for barn her.