Nytt tilbud i SLIL Friidrett – bli med på løpegruppe

Med Tor Kyllingstad som leder for aktiviteten lanserer nå Søndre Land IL Friidrett et nytt tilbud for mosjonister og løpere – Løpegruppe. Første løpegruppekveld blir i Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov sentrum onsdag 21. november kl. 18.00.

– Kle deg etter temperaturen og ha på hodelykt og refleksvest. Her er det bare å møte opp for alle som vil være med å mosjonere i en sosial setting, sier Tor Kyllingstad.

Løpegruppe er et konsept utviklet av Norges Friidrettsforbund som passer for alle – uansett alder, fysisk form og tidligere erfaring med løping. Treningen foregår i ditt eget tempo.

– Her er faktisk poenget at ingen skal løpe sammen, men likevel være sammen om aktiviteten. Vi har et bestemt møtested og løper intervall i eget tempo innenfor et geografisk begrenset område. Poenget med å begrense arealet løpingen foregår på er at alle skal høre lederens signal for start og stopp på intervallene. Det er mange ulike intervallformer som kan benyttes. Dersom vi eksempelvis skal ha en intervall med vekselvis fire minutter løping og fire minutter rolig jogg eller gange, så vil løperne ut i fra ulikt tempo være på ulike steder i rundløypa til enhver tid, forteller Tor.

Han deltok nylig på løpegruppelederkurs i regi av Norges Friidrettsforbund. Kurset ble holdt på Gardermoen under den årlige kompetansehelgen i Norsk Friidrett. Tor hentet mye nyttig inspirasjon på kurset, og er nå klar for å starte opp. Håvard Holstad skal være med som Tors medhejelper.

– Vi starter forsiktig uten for mange fastlagte rammer for aktiviteten. Tanken er at løpegruppa skal utvikle seg med dem som er med. Vi har sett på flere aktuelle lokaliteter som kan benyttes. Vi starter i Kråkvika de første onsdagen, og så kan det bli andre steder etter hvert, sier Tor.

Å delta på løpegruppa vil være gratis for dem som allerede er medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. For nye medlemmer som vil delta koster et medlemsskap i SLIL Friidrett 100 kroner per kalenderår (fra 2019 – det vil ikke bli krevd kontingent av dem som vil prøve seg på de første løpegruppekveldene nå i høst), og noe mer kreves altså ikke for å bli med på løpegruppa. Om gruppa finner ut at de vil ha inn en liten treningsavgift til for eksempel sosiale formål, premiering eller annet så er det noe gruppa selv kan finne ut av etter hvert.

Klubben støtter selvsagt opp under løpegruppa med dekning av kursdeltakelse og det som måtte trenges av utstyr og annen tilrettelegging. Så langt har Tor nøyd seg med en stoppeklokke og en fløyte.

– I første omgang ser vi for oss å holde på på onsdager kl. 18.00 fram til snøen kommer. Det blir litt prating og oppvarming, mens selve intervalløpinga pågår en halvtimes tid, sier Tor.

Ved å starte kl. 18.00 kan en delta i Søndre Land IL Skis styrketrening i Søndre Land-Hallen etterpå (kl. 19.30). Løpegruppedeltakelsen vil fungere fint som oppvarming til styrketrening etterpå, for dem som også er med på den.

– Hvordan vi gjør det når snøen kommer tenker jeg at er noe vi kan enes om innad i Løpegruppa. Om det blir en pause mens snøen ligger, så blir det uansett Løpegruppe igjen fra våren og gjennom barmarkssesongen, sier Tor Kyllingstad.

Fra klubbens side er oppstart av løpegruppe et ledd i å utvikle Søndre Land IL Friidrett og klubbens tilbud til mosjonister og løpere. Vi har fra før et samarbeid med friidrettsgruppa i Nordre Land IL om Landkarusellen, som består av 11 løp fordelt mellom de to kommunene fra mai til september. Tanken er at løpegruppa både skal være et tilbud om trening for klubbens landkaruselløpere, og kanskje også rekruttere nye karuselløpere. Deltakelse i Landkarusellen kan etter hvert bli et mål i gruppa. Først og fremst er Løpegruppa ment å være et lavterskeltilbud.

Les mer om NFIFs løpegruppekonsept her

Les mer om Land Løpskarusell her

Du vil finne jevnlig, oppdatert informasjon om aktivitetenm i løpegruppa på gruppas egen side i menyoversiktet på klubbens hjemmeside her: SLIL Friidretts løpegruppe