Bli medlem før løpssesongen

Er du glad i å løpe og liker å delta i mosjonsløp? Da er det flere gode grunner til at du bør være medlem i en friidrettsklubb. Et medlemskap i Søndre Land IL Friidrett for 2018 koster 100 kroner,  som betales til klubbens bankkonto 2050.39.53146. Merk innbetaling med ”Kontingent 2018”, samt navn og fødselsdato på den innbetalingen gjelder for.

Et medlemskap i Søndre Land IL Friidrett gir deg som mosjonsløper flere fordeler:

  • Du kan tegne Norsk Friidretts helårslisens, og slipper da å betale engangslisens for hvert løp du deltar i. Helårslisens er kun tilgjengelig for medlemmer i friidrettsklubber. Helårslisens tegnes på https://mosjon.friidrett.no/lisens2018 Med helårslisens har du forsikringsdekning for skader i tilknytning til både trening og konkurranser – også belastningsskader som kan oppstå over tid. Engangslisens gir forsikringsdekning kun i forbindelse med deltakelsen i det aktuelle arrangementet.
  • Du får lavere startkontingent i Land Løpskarusell. Medlemmer i arrangørklubbene betaler 10 kroner mindre i startkontingent i hvert av de 11 karuselløpene enn ikke-medlemmer.
  • Gratis deltakelse i Søndre Land IL Friidretts egne banestevner innendørs og utendørs.
  • 20 prosent medlemsrabatt hos MX Sport Hov på Randsfjord Handel. Rabatten gjelder på klubbtøy og annen relevant bekledning, utstyr og joggesko for trening og konkurranse.
  • Klubbavtale med Gjøvik Idrettsmedisinske Team(GIT), der medlemmer i SLIL Friidrett er sikret rask konsultasjon og behandling til rabatterte priser ved skader og andre idrettsmedisinske behov.
  • Du kan representereSøndre Land IL Friidrett når du deltar i løp. Det er ikke tillatt å representere en klubb en ikke har gyldig medlemskap i.

LAST NED KONTINGENTBLANKETT HER: Kontingent løp

Ytterligere informasjon om medlemskap i klubben, friidrettslisens, klubbens arrangementer og klubbavtaler finner du på vår hjemmeside https://friidrett.slil.no

Løpssesongen i Land starter 2. mai

Løpssesongen står nå for døren, og i Land åpner den med terrengløp på Lyngstrand onsdag 2. Mai. Dette er det første av i alt 11 løp i årets Land Løpskarusell. Utover sommeren arrangeres også andre mosjonsløp i Land, som motbakkeløpet Fra fjord til Helvete i Hov og Dokkarunden i Nordre Land.

Se den nasjonale terminlista for mosjonsløp her:  https://mosjon.friidrett.no/terminliste

De siste par årene har det vært rundt 20 deltakere i mosjonsløp, deriblant Fjellmaraton på Beitostølen, som har meldt seg på som medlemmer i Søndre Land IL Friidrett uten noen gang å ha vært medlem i klubben. Det er ikke lov å melde seg på som løper for en klubb man ikke er medlem i, og klubben vil fra i år ta direkte kontakt med tilbud om medlemskap til dem vi ser melder seg på i løp i klubbens navn uten å være medlemmer i klubben.

Selvstendig særidrettslag

Søndre Land IL Friidrett er et selvstendig idrettslag (allianseidrettslag). Vi inngår i en idrettslagsallianse – Søndre Land IL Allianse – sammen med fire andre selvstendige allianseidrettslag (SLIL Ski, SLIL Håndball, SLIL Fotball Yngres og SLIL Fotball Senior).

For å kunne representere ett eller flere av disse lagene må en være direkte medlem i hvert av dem. En er altså ikke medlem i SLIL Friidrett selv om en er medlem i SLIL Fotball eller noen av de andre lagene. For å bli registrert som medlem i SLIL Friidrett må du derfor betale kontingent til dette laget. Det samme gjelder for hvert av de andre lagene.

SLIL Allianse kan også kreve at medlemmer i lagene betaler medlemskontingent til alliansen. Årsmøtet i SLIL Allianse vedtok i vinter at det ikke skal kreves egen kontingent til alliansen i 2018.