Bygger utstyrshus for friidrett

Byggingen av Søndre Land IL Friidretts utstyrhus i Søndre Land Idrettspark startet lørdag 18. april.

Byggingen skal utføres på dugnad av foreldre og medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. Fem av dem var i aksjon lørdag med å sette opp forskaling til støyping av såle.

Grunarbeidet ble gjort i fjor sommer, slik at tomta ble byggeklar. Selve lagerbygget er en modell fra Grimstadgarasjen, som vi har fått levert prekuttet som byggesett. Både byggematerialene og taksteinen ble levert i vinter.

Bygget er svært etterlenktet for praktisk gjennomføring av treninger og arrangementer i det nye friidrettsanlegget. Til nå har vi harr utstyrslager i et bøttekott og en garderobe inne på Sportshytta – innpå 150 meter fra der friidrett nå har base for sine aktiviteter. Huset settes opp i nordenden av sprintbanen mot Lausgardsvegen. Det er i dette området mål for sprint og alle tekniske øvelser er plassert i anlegget.

Utstyrbua er et betydelig løft for Søndre Land IL Friidrett. Vi har fått godkjent spillemiddelsøknad, noe som betyd at en tredel av kostnaden vil bli finansiert av spilemidlene. Søndre Land kommune har gjort politisk vedtak om å bidra med kommunal andel på en tredel av kostnaden. Resten er egenandel fra friidrettsgruppa i form av dugnadsinnsats fra medlemmene.

Selve byggingen ledes av tidligere styremedlem i SLIL Ski og Friidrett, nå leder i SLIL Ski, Lars Bjørnsveen. Lørdag hadde han med seg fire foreldre på forskalingsjobben. Neste jobb er støyping av såle, og deretter oppsetting av ringmur før bygget settes opp.

Tekst og foto: Sæmund Moshagen

UtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbu

 

Utstyrsbu