Innlegg

Friidrettsaktiviteten har flyttet utendørs

Etter at de siste rester av vinter nå ser ut til å ha sluppet taket, har friidrettsaktivitetenfor alvor flyttet utendørs. Tirsdag 2. mai hadde vi årets første tirsdagstrening i idrettsparken, kombinert med våronndugnad på grøntområdet omkring hoppegropa, kuleringen og friidrettens utstyrsby.

Det var kollektivet Søndre Land IL Friidrett som var i sving i idrettsparken mandag kveld. Mens omkring 20 ungdommer trente stilte et hyggelig antall foreldre opp på dugnad med rive, spade og trillebår.

Takk til alle som stilte opp.

Nedenfor er noen glimt fra kveldens aktivitet.

-Takk for støtten til friidretten

Aktiviteten i Søndre Land IL Friidrett har økt mye de siste åra, og dermed også behovet for inntekter til å finansiere klubbdriften. Den siste helga før jul bidro noen av klubbens eldste og mest aktive ungdomsutøvere gjennom loddsalgsdugnad i Hov sentrum. Der møtte utøverne mange blide og hyggelige mennesker, som tok seg til til et stopp i førjulsstria for å støtte klubben gjennom loddkjøp.

Loddene som ble solgt var en restbeholdning av Søndre Land IL Allianses årslotteri for 2016, det SLIL Friidrett fikk beholde inntektene av loddene som klubbens utøvere solgte lørdag og søndag.

Takk til alle som støttet klubbens aktiviet ved å kjøpe lodd. Dette er penger som kommer godt med neste år. Takk også til butikkene som lot oss stå utenfor inngangen deres noen timer både lørdag og søndag.

Hammer i gull til dugnadshelter

Dugnadsinnsatsen er Søndre Land IL Friidretts største ressurs. Lørdag 1. oktober ble foreldredugnaden med å bygge klubbens redskapshus i Søndre Land Idrettspark avsluttet med offisiell innvielse og dugnadsselskap med servering av grillmat.

To foregangspersoner i dugnadsarbeidet, Will-Jann Nilsen og Vidar Ødegård, ble takket spesielt med diplom og hver sin gullakkerte hammer. De har stått i spissen blant et tjuetalls foreldre med å realisere redskapshuset og annet håndverk til fremme av aktiviteten i SLIL Friidrett.

(Se bildeserie nederst i artikkelen)

Will-Jann Nilsen var kyndig leder av byggearbeidene i 2014 og 2015. Vidar Ødegård har stått i spissen for videre arbeid i 2016, med ferdiggjøring av uteområdet, bygging av beskyttelseshus for høydehoppmatte, målestang til øvelser med lengdemåling og nå til sist renne for tilbakerulling av kuler.

Ordføreren markerte innvielsen

Redskapshuset er blitt til i et spleiselag mellom SLIL Friidrett, Søndre Land kommune og spillemidler via Oppland fylkeskommune. Klubbens innsats har vært dugnadsarbeidet, mens kommunen og spillemidlene har finansiert hver sin tredel.

Ordfører i Søndre Land, Terje Odden, foretok den offisielle innvielsen av redskapshuset ved å ta ned snekkerstigen og legge den inntil husveggen som en markering av at dugnadsjobben er gjort og bygget ferdigstilt.

Søndre Land kommune bygde kunstgressbane og friidrettsanlegg med fast dekke i Søndre Land Idrettspark med ferdigstillelse sommeren 2014. Ordføreren ga lørdag honnør til Søndre Land IL Friidrett for aktiviteten og entusiasmen som er skapt på og rundt den nye friidrettsbanen. – Samspill mellom det offentlige og frivillige er viktig for å legge til rette for aktivitet og resultater. Som kommune ønsker vi å være med å legge til rette for den aktiviteten frivillige skaper, slik som her i idrettsparken, sa han

Odden avslørte også at han følger godt med i klubbens aktivitet, og ikke minst utøvernes deltakelse i friidrettsstevner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han trakk spesielt fram alle de personlige rekordene som oppnås av mange barn og ungdom gjennom året. – Jeg ser også at mange hevder seg bra og er med helt på topp også nasjonalt. Aktiviteten og prestasjonene har betydning for hele Søndre Land. Det er med på å fremme bygda og skape stolthet hos oss alle, sa ordfører Terje Odden.

Historikk

Sommeren 2014 fikk vi ny friidrettsbane i idrettsparken. Da ble samtidig hovedområdet for friidrett flyttet fra sør- til nordenden av anlegget. Vi hadde da utstyret vi bruker på trening i et fire kvadratmeter stort kott inne på Sportshytta, og ingen plass til vinterlagring av høydehoppmatter. De ble oppbevart på låver omkring i bygda.

For praktisk gjennomføring av treninger og annen friidrettsaktivitet var det nødvendig med en annen oppbevaring av utstyr og redskap, nær der aktiviteten foregår.

Dette har vi fått til, først og fremst takket være stor dugnadsinnsats fra foreldrene til aktive barn og ungdommer i SLIL Friidrett. Omkring 250 dugnadstimer er lagt ned for å realisere bygget. Økonomisk har vi fått nødvendig støtte fra Søndre Land kommune og gjennom spillemidlene fra Norsk Tipping.

  • Grunnarbeidene ble gjort sommeren 2014
  • Støyping av såle høsten 2014
  • Oppsetting av ringmur våren 2015
  • Bygging sommeren og høsten 2015
  • Innredning høsten 2015
  • Matjord og tilsåing rundt bygget våren 2016
  • Beising høsten 2016
  • Et 20-talls personer har lagt ned omkring 250 dugnadstimer, i all hovedsak foreldre i SLIL Friidrett
  • Finansiert med støtte fra Søndre Land kommune og spillemidler.
  • Redskapshuset er et garasjebygg, og måler 5 x 4 meter – altså 20 kvadratmeter.

Les mer om dugnadsarbeidet HER

Tidligere på dagen lørdag arrangerte Søndre Land IL Friidrett treningsstevne med 22 deltakere i idrettsparken. Vi kommer tilbake med resultater, omtale og bilder fra stevnet senere i kveld.

 

Stevne og dugnadsavslutning lørdag 1. oktober

Lørdag 1. oktober arrangerer Søndre Land IL Friidrett treningsstevne for alle årsklasser opp til og med senior i Søndre Land Idrettspark. På programmet står øvelsene lengde og kulestøt, og konkurransene starter kl. 12.00.

Rett etter stevnet, cirka kl. 13.15, markeres avslutning av dugnadsarbeidet med å sette opp SLIL Friidretts redskapsbu i idrettsparken med offisiell innvielse og gratis servering av grillmat. Ordfører i Søndre Land kommune, Terje Odden, deltar ved markeringen.

Stevnets påmeldingsfrist er torsdag 29. september.

Velkommen!

Les mer om dugnbadsarbeidet HER

Foreldrene har gjort det igjen

Foreldrene i Søndre Land IL Friidrett har gjort det igjen! Ikke før har de gjennomført tidenes største dugnad i Søndre Land IL Friidrett med å være medarrangører av NM i friidrett for junior på Brandbu stadion, så har de igjen stilt opp på dugnadsarbeid på hjemmebane. Lørdag ble det nye redskapshuset inntil friidrettsbanen i idrettsparken beiset. For et par uker siden sto beskyttelseshus til høydehoppmatta ferdig.

Slik framstår nå, nybeiset, redskapshuset for friidrettsutstyr i idrettsparken.

Slik framstår nå, nybeiset, redskapshuset for friidrettsutstyr i idrettsparken.

Foreldrene er SLIL Friidretts største ressurs. Uten dem kunne ikke klubben vært med på NM-arrangementet, ei heller arrangert stevner på egen stadion.

Da den nye friidrettsbanen med fast dekke sto ferdig i Søndre Land Idrettspark sommeren 2014, meldte det seg raskt behov for et redskapshus for friidrettsutstyr inntil banen. Dette satte foreldrene i klubben opp på dugnad i fjor sommer og høst.

Bygget, som var et byggesett fra Grimstad Garasjen i trykkimpregnerte materialer, har nå stått et år og godgjort seg. Lørdag 20. august var tiden kommet for å sette farge på det. Bygget er holdt i samme stil som Sportshytta og løpebanen. Det vil si rødt som hovedfarge, med hvite karmer og vindskier.

I løpet av tre-fire timer mens det ble avholdt to friidrettstreninger lørdag, var huset ferdig beiset. Dermed ligger det nå til rette for en offisiell innvielse av redskapshuset senere i høst, og ferdigstillelse av byggeregnskapet for utbetaling av spillemidler. Foruten spillemidler og dugnadsinnsats, har Søndre Land kommune bidratt til finansieringen av redskapshuset.

Todelt beskyttelseshus på hjul for høydehoppmatta i idrettsparken.

Todelt beskyttelseshus på hjul for høydehoppmatta i idrettsparken.

Vi har også savnet et beskyttelseshus for hølydehoppmatta. Slike koster fort noen titusen kroner om en skal kjøpe dem i markedet. Høydehoppmatta på stadion har fått sitt hus, profesjonelt utført, uten andre kostnader enn til materialer. Her er det friidrettspappa Vidar Ødegård som har tryllet med verktøyet, og egenhendig bygd et beskyttelseshus minst like fint – todelt og på hjul – som dem man finner i katalogene for stadionutstyr. Til selve monteringen hadde han hjelp av Will-Jann Nilsen, som i fjor var dugnadsleder for byggingen av redskapshuset.

 

 

 

Friidrettens nye utstyrhus er tatt i bruk

Friidrettens nye utstyrshus i Søndre Land Idrettspark er ferdigstilt. Prosjektet er realisert og gjennomført av Søndre Land IL Friidrett. Bygget, som står helt inntil friidrettsbanen i nordenden av idrettsanlegget, er satt opp på dugnad av foreldrene i klubben. Utstyrshuset er av stor verdi for enkel logistikk i forbindelse med trening og arrangementer, og for god og praktisk oppbevaring av SLIL Friidretts utstyr.

Utstyrshuset er en prekutt Grimstadgarasjen, som ankom idrettsparken på paller sist vinter. Tomta inntil løpebanen i nordenden av idrettsparken var ferdig opparbeidet fra 2014. Siden i vår har foreldrene i klubben lagt ned anslagsvis 400 dugnadstimer på grunnarbeider, muring, bygging av huset, innflytting og opprydding etterpå.

Det eneste som nå gjenstår er å jevne til arealene på siden og bak huset, samt beise utvendig panel. Det er planlagt utført kommende vår. Ikke minst ønsker vi å jevne til med matjord og så til utvendig, slik at det blir praktisk også å stelle utendørs.

Det nye utstyrhuset har en grunnflate på 20 kvadratmeter, og gir plass til alt utstyr friidretten trenger for å gjennomføre sine aktiviteter i idrettsparken. Tidligere hadde vi et knøttlite kott til oppbevaring av utstyr inne på Sportshyta i motsatt ende av idrettsparken. Her var det langtfra plass til alt, samtidig som utstyr måtte hentes og returneres med tralle før og etter hver aktivitet.

Huset har også plass til vinterlagring av høydematter, som vi tidligere har lagret dels i garderober på Sportshytta og dels i låver omkring i bygda.

Mange foreldre har lagt ned mange dugnadstimer for å realisere friidrettens svært kjærkomne utstyrshus. En av dem, Will-Jann Nilsen, har lagt ned i særklasse flest timer. Han har vært dugnadsleder og uerstattelig fagmann på alt fra muring, til oppsetting av vegger og tak til legging av takstein og montering av takrenner. Alle som har bidratt skal få sin velfortjente takk, og Will-Jann spesielt.

Takk også til Lars Bjørnsveen, leder i Søndre Land IL Ski, som fikk bygget bestilt og hjalp til i oppstarten av anleggsarbeidet. Det samme til blikkenslager Frode Finstad, som monterte porten for oss, og til Søndre Land IL Allianse som har stilt tomt til disposisjon.

Bygget er i sin helhet betalt av Søndre Land IL Friidrett, og finansieres med en tredel kommunalt tilskudd, en tredel spillemidler og en tredel egeninnsats i form av dugnad.

Selve den tekniske byggesaken er nå avsluttet, og friidrettsgruppa mottok ferdigattest fra byggesak i Søndre Land kommune sist uke. Prosjektet som helhet vil likevel ikke bli avsluttet før neste år, når beising og utvendige arealer er ferdigstilt.

Søndre Land IL Friidrett retter en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre utstyrshuset mulig. Alle som en har gitt et viktig bidrag til videre utvikling av friidretten i Søndre Land IL.

Friidrettshuset reiser seg i idrettsparken

Søndre Land IL Friidretts utstyrshus har reist seg inntil tartandekket i nordenden av friidrettsbanen i Søndre Land Idrettspark. Takket være stor dugnadsinnsats de siste ukene er bygget i ferd med å bli en realitet.

Bygget, som er et byggesett fra Grimstadgarasjen, skal huse treningsutstyr, redskap og materiell for Søndre Land IL Friidrett. Etter at det nye anlegget i idrettsparken sto ferdig sommeren 2014, er basen for friidrettsaktivitet flyttet til nordenden av stadionanlegget. Dermed er det også blitt stpr avstand mellom der aktiviteten bedrives og der utstyret er lagret i dag, i et kott i sportshytta.

Det lille utstyrsrommet for friidrett i Sportshytta er både for lite og en lite praktisk oppbevaringsplass for friidrettsutstyr. I «garasjen» på 4×5 meter vil vi få plass til både alt treningsutstyr, og lagringsplass for blant annet høydematter vinterstid. I dag er noe av utstyret lagret på Sportshytta, annet rundt om i bygda.

Vi håper samtidig at friidrettshuset skal bli såpass romslig i sesongen for baneaktivitet at vi her kan ha en base også for påmelding etc ved friidrettsarrangementer.

Framdriften har vært god den siste måneden. Tirsdag 14. juli ble det meste av taksteinen lagt på plass. Det gjenstår ennå en del arbeid med ytterkledning, mønevegger og fronten før innflytting. Vi er samtidig kommet så langt med bygget nå at vi håper å kunne starte innflyttingen i løpet av sommeren.

Utstyrslageret er spillemiddelgodkjent med 1/3 finansiering. Søndre Land kommune bidrar med et tilskudd tilsvarende spillemiddelandelen, mens den siste tredelen er egeninnsats fra SLIL Friidrett. Denne egeninnsatsen er det i hovedsak foresatte som står for gjennom dugnadsarbeid. Også noen av klubbens ungdomsutøvere bidrar med dugnadsarbeid.

Vi kommer tilbake med en fyldigere reportasje om prosjektet når bygget er ferdig.

Bygger utstyrshus for friidrett

Byggingen av Søndre Land IL Friidretts utstyrhus i Søndre Land Idrettspark startet lørdag 18. april.

Byggingen skal utføres på dugnad av foreldre og medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. Fem av dem var i aksjon lørdag med å sette opp forskaling til støyping av såle.

Grunarbeidet ble gjort i fjor sommer, slik at tomta ble byggeklar. Selve lagerbygget er en modell fra Grimstadgarasjen, som vi har fått levert prekuttet som byggesett. Både byggematerialene og taksteinen ble levert i vinter.

Bygget er svært etterlenktet for praktisk gjennomføring av treninger og arrangementer i det nye friidrettsanlegget. Til nå har vi harr utstyrslager i et bøttekott og en garderobe inne på Sportshytta – innpå 150 meter fra der friidrett nå har base for sine aktiviteter. Huset settes opp i nordenden av sprintbanen mot Lausgardsvegen. Det er i dette området mål for sprint og alle tekniske øvelser er plassert i anlegget.

Utstyrbua er et betydelig løft for Søndre Land IL Friidrett. Vi har fått godkjent spillemiddelsøknad, noe som betyd at en tredel av kostnaden vil bli finansiert av spilemidlene. Søndre Land kommune har gjort politisk vedtak om å bidra med kommunal andel på en tredel av kostnaden. Resten er egenandel fra friidrettsgruppa i form av dugnadsinnsats fra medlemmene.

Selve byggingen ledes av tidligere styremedlem i SLIL Ski og Friidrett, nå leder i SLIL Ski, Lars Bjørnsveen. Lørdag hadde han med seg fire foreldre på forskalingsjobben. Neste jobb er støyping av såle, og deretter oppsetting av ringmur før bygget settes opp.

Tekst og foto: Sæmund Moshagen

UtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbuUtstyrsbu

 

Utstyrsbu

Dugnad for nytt friidrettsanlegg

Denne uka har Søndre Land IL friidrett lagt ferdiggras på dugnad i tilknytning til det nye idrettsanlegget på Hov stadion. Ungdomsutøvere og foresatte har stilt opp for å gjøre området inntil løpebanen ved hoppegropa og kuleringen pent og renslig. Lørdag 12. juli åpnes anlegget for trening.

Den siste uka er Søndre Land Idrettspark blitt ferdigstilt slik at anlegget åpnes for friidrett og fotball fra og med lørdag 12. juli. Den siste finishen på anlegget, med kopling av strøm til flomlys, ble gjort fredag. heretter gjenstår bare opprydding og klargjøring av det ytre anleggsområdet.

Søndre Land IL friidrett har bidratt med legging av ferdigplen på dugnad denne uka. Det er området inntil løpebanen ved hoppegropa og kastområdet i nordvestre hjørne av anlegget som er blitt graslagt. hensikten er å gjøre området renslig slik at jord og grus ikke dras med sko inn på det flotte anlegget. I tillegg gjør det nylagte graset området svært innbydende og pent.

Ungdomsutøvere og foresatte fra Søndre Land IL friidrett stilte opp på dugnad både mandag og torsdag. Mandag ble jorda freset og raket, og det ble fjernet stein og gammel torv. Torsdag ble arealet finraket før 360 kvadratmeter ferdigplen ble rullet ut.

PS: Vi kommer tilbake med flere artikler om det nye anlegget og den første treninga fredag kveld og i helgen.Friidrett, Søndre Land, dugnad

FORNØYD GJENG: En fornøyd gjeng etter endt dugnadjobb torsdag kveld. Området rundt lengdegropa og kastringen er blitt både renslig og pent før anlegget tas i bruk til trening fra om med lørdag 12. juli.

FORNØYD GJENG: En fornøyd gjeng etter endt dugnadjobb torsdag kveld. Området rundt lengdegropa og kastringen er blitt både renslig og pent før anlegget tas i bruk til trening fra om med lørdag 12. juli.

DUGNADSGJENG: Her er noen av dem som deltok på de to dugnadene denne uka samlet etter at graset var på plass torsdag kveld.

DUGNADSGJENG: Her er noen av dem som deltok på de to dugnadene denne uka samlet etter at graset var på plass torsdag kveld.

RENSLIG OG PENT: 360 kvadratmeter ferdigplen gjør at det er renslig og pent inntil det nye friidrettsanlegget.

RENSLIG OG PENT: 360 kvadratmeter ferdigplen gjør at det er renslig og pent inntil det nye friidrettsanlegget.