Friidrettsmerkeprøver i skolene

Elever ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole avsluttet skoleåret med utdeling av friidrettsmerker. Skolene har under ledelse av flinke lærere gjennomført friidrettsmerkeprøver gjennom året, der elevene har testet seg mot merkekravene i ulike øvelser innen løp, hopp og kast.

Søndre Land IL Friidrett har i flere år samarbeidet med skolene om friidrettsmerkeprøver. Klubben tilbyr merker fra Norsk Friidrett i gull, sølv og bronse til elever som oppfyller merkekravene etter gjennomføring av prøver i skolens regi.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt inn i to grupper. Ett for 5. til 7. trinn i barneskolen, og ett for 8. til 10. trinn i ungdomsskolen. Det er gjerne slik at de yngste elevene kan strekke seg etter bronsemerket, for så å avansere til sølv det andre året, og kanskje oppnå gull det siste.

Merkekravene er bygd opp slik at det må dokumenteres allsidighet ved å innfri kravet til samme valør innenfor en øvelse i hver av kategoriene kort løp, langt løp, kast og hopp.

Det er ikke noe nytt at det er mange spreke barn og ungdom i Søndre Land. Ved å delta på skolenes friidrettsmerkeprøver får elevene også kjennskap til Søndre Land IL Friidretts tilbud om organiserte friidrettstreninger og invitasjon til å komme på trening og/eller delta på arrangemeter i klubbens regi.

Nedenfor følger bilder fra utdelingen av friidrettsmerker ved Odnes skole og Søndre Land ungdomsskole.

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Odnes skole. Foto: Odnes skole

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Odnes skole. Foto: Odnes skole

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Søndre Land ungdomsskole.

Fornøyde friidrettsmerkevinnere ved Søndre Land ungdomsskole. Foto: Søndre Land ungdomsskole