Friidrettslek for barn utendørs fra 25. april

Søndre Land IL Friidretts organiserte treninger for barn – Friidrettslek – blir å finne utendørs i Søndre Land Idrettspark fra og med lørdag 25. april kl. 11.00-12.00.

Årets friidrettslek startet opp i Søndre Land-Hallen lørdag 11. april. Også lørdag 18. april foregikk aktiviteten i Søndre Land-hallen. Fra og med lørdag 25. april flytter aktiviteten ut i det nye friidrettsanlegget i Søndre Land Idrettspark.

Friidrettslek er et tilbud i sommerhalvåret, fra etter påske og fram til høstferien. Det er sommerferieopphold i noen uker i juli/august, før det er oppstart igjen omkring skolestart i august.

På Friidrettslek vektlegger vi allsidig aktivitet som stimulerer barnas motoriske ferdigheter, og gir grunnleggende innføring i friidrettens ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Vi setter også av tid til grunnleggende bevegelighetsøvelser/tøying hver gang.

Friidrettslek er samtidig en familiesosial aktivitet, der foresatte gjerne deltar i aktivitetene sammen med barna. Slik sett er det heller ingen nedre aldersgrense for å delta, forutsatt at foresatte er med og følger de minste barna i aktivitetene. Oppover i alder passer friidrettslek fram til omkring 11 år, men det er ikke noe i veien for at eldre søsken er med.

For eldre og litt mer rutinerte utøvere henviser vi til Søndre Land IL Friidretts ungdomstreninger, som foregår fast hver tirsdag kl. 19.00 til 21.00 hele året. Utøvere som er 11 år og eldre, og som deltar i konkurranseaktivitet, har tilbud om flere treninger.

Ansvarlig for Friidrettslek er klubbens hovedtrener og sportslige leder, Sæmund Moshagen, som kan kontaktes for spørsmål på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.

Flere trenere og foresatte bidrar til gjennomføring av de ukentlige friidrettslekene. Ikke minst er klubbens ungdomsutøvere med som instruktører, noe som vi har erfart at bidrar til gode opplevelser for både barna og ungdommene.

Deltakeravgiften på Friidrettslek 2015 er 200 kroner per barn. Dette inkluderer avslutningsarrangement og premieutdeling sammen med resten av klubben til høsten.

Vårrengjøring av friidrettsbanen

Den nye friidrettsbanen er spylt og klargjort for en ny sesong.

 

Tirsdag morgen 21. april stilte Hans Martin Søfferud fra Søndre Land Brannvesen opp med tankbil og slanger for spyling av friidrettsbanen i Søndre Land Idrettspark. Også et par av klubbens medlemmer stilte opp for å trekke slanger og være med å spyle.

I henhold til vedlikeholdsstandarden skal banen høytrykksspyles en gang årlig, før sesongstart om våren. Det er viktig å fjerne grus og småstein for å unngå slittasje. Minst like viktig er det å fjerne/vaske vekk organisk materiale som lau, gress, kvist, søl av sukkerholdig drikke og – viste det seg – tyggegummiklyser.

Fra nå vil lørdagstreningene foregå utendørs i idrettsparken. Det vil si friidrettslek for barn kl. 11.00 til 12.00 og konkurranseutøvere ungdom kl. 12.00 til 14.00. De øvrige treningene flyttes utendørs så fort vi kommer inn i mai. Hovedtreninga for ungdom fra 11-12 år og eldre er tirsdager kl. 19.00 – 21.00.

Under tirsdagens vårrengjøring var det en litt lei overraskelse at det var så mye tyggegummi tråkket ned i banedekket. Dette var spesielt på langsida ved tribunen og bak nettet mot nord. Det var også en del snusrester rundt om. Det henstilles til alle brukere av anlegget – og publikum – å benytte de utplasserte søppeldunkene også når en skal kvite seg med tyggis og snusrester.

PUST I BAKKEN: Søndre Land IL Friidretts Kristen Granum (t.v.) og brannvesenets Hans Martin Søfferud.

PUST I BAKKEN: Søndre Land IL Friidretts Kristen Granum (t.v.) og brannvesenets Hans Martin Søfferud.

IMG_0269

Søndre Land Idrettspark offisielt åpent

Søndre Land Idrettspark med ny kunstgressbane for fotball og friidrettsanlegg med fast dekke ble offisielt åpnet lørdag 23. august. Regnvær i formiddagstimene la ingen demper på stemningen i idrettsparken. Utover dagen sluttet det og regne og sola viste seg fram for deltakerne i Friidrettens Dag og Land Løpskarusell.
Omkring 200 personer trosset regnværet fra morgenen av og stilte på den offisielle åpningsmarkeringen klokka 10.30. Speaker Arne Skogsbakken – iført Søndre Land IL friidretts klubbdress – innledet med å trekke noen historiske tilbakeblikk på anleggsutviklingen for fotball og friidrett i Søndre Land.

Selv om det var en stor begivenhet også da Hov stadion ble anlagt, mente Skogsbakken etableringen av et anlegg med kunstgress og fast dekke for friidrett er en enda større begivenhet. Han vektla betydningen av anlegget i et aktivitets- og folkehelseperspektiv.

Det gjorde også ordfører Terje Odden, som satte etableringen av idrettsparken inn i Søndre Land kommunes sterke profil som fysak- og folkehelsekommune. Odden understreket betydningen av å ha gode vilkår for fysisk aktivitet blant barn og unge. Han trakk også fram utviklingen for friidretten i bygda, som har hatt vekst og aktivitetsøkning også før den nye banen ble anlagt.

Ordføreren sa han hadde merket seg at klubben allerede fostrer utøvere helt i norgestoppen i friidrett i sine årsklasser, og uttrykte håp om at de vil holde på lenge og at det med tid og stunder kanskje kan bli en norgesmester for senior fra Søndre Land.

Robert Skaugrud, leder i Søndre Land IL allianse, takket først og fremst Søndre Land kommune og dens folkevalgte for vilje og mot til å satse på etablering av et moderne idrettsanlegg for bygdas barn og ungdom. Skaugrud fortalte om idrettslagets drøm og arbeid gjennom mange år for å få til et anlegg som det vi i dag ser på Hov stadion.

– Økonomien i idrettslaget gjorde at vi ikke maktet å få til dette alene. Ikke bare ville vi måttet reise en tredel av kostnadene. Vi ville også ha måttet forskuttere spillemidlene. Jeg glemmer ikke Terje Odden, han som senere er blitt ordfører, ringte meg og sa at «dette må vi få til». Og det har vi nå klart, sa lederen i Søndre Land IL allianse.

Kultursjef i Søndre Land kommune, Tone Gellein, roste anlegget og aktiviteten som skapes for barn og ungdom.

– Det er første gang jeg er her oppe og ser dette anlegget. Det er blitt veldig flott, sa kultursjefen.

Leder i Oppland friidrettskrets, Brynulf Larsen, var til stede i tre roller. Ved åpningen var han kretsleder, og senere på dagen overdommer under Friidrettens Dag og til sist kursleder ved eksamen på Sportshytta for kretsdommerkurs i Søndre Land IL friidrett.

– Det er ildsjelene som skaper aktiviteten. I Søndre Land IL er det skapt både aktivitet og gode resultater uten bane. Nå har denne aktiviteten fått et flott anlegg som vil stimulere ytterligere til aktivitet og gode resultater, sa friidrettskretsens leder.

Etter blomsteroverrekkelser til involverte entreprenører og ildsjeler var det ordfører Terje Odden som foretok den symbolske snorklippingen og erklærte Søndre Land Idrettspark for offisielt åpnet. Deretter fulgte fotballkamp mellom kommunens politikere og et sammensatt lag fra Søndre Land IL fotball yngres avdeling.

Så tok friidretten over. Først fikk mangeårig leder av friidrettsgruppa og æresmedlem i Søndre Land IL, Arne Skogsbakken, og Søndre Land kommunes leder for stadionutbyggingen, kommunalsjef Pål Rønningen, æren av å løpe det første løpet med startskudd på den nye friidrettsbanen. Symbolsk var det også at ordfører Terje Odden håndterte startpistolen da det første startskuddet ble fyrt av i anlegget.

Både Skogsbakken og Rønningen har lange friidrettskarierer bak seg, og holder seg fortsatt i god form gjennom mange treningsøkter hver eneste uke. Begge er også innehavere av piggsko, selv om de før start innrømmet at de var kjøpt inn på 1980-tallet. I samløpet over 300 meter var det lenge helt jevnt, inntil Rønningen trakk det lengste strået på oppløpet.

Deretter var det satt opp et oppvisningsløp over 100 meter med noen av Søndre Land IL friidretts talentfulle ungdomsutøvere. Etter noen forfall på morgenkvisten besto feltet av Telma Eid (16), Trym Olsson Røen (16), Anja Ødegård (14) og Magnus Granum (16). Også her stilte ordfører Terje Odden opp som starter.

Telma Eid var ikke snauere enn at hun løp raskest av alle på tiden 13,0 – ett tidels sekund foran Magnus Granum. Litt senere fikk Christian Kongolo (19) æren av å løpe den første 60-meteren med startskudd. Christian ble klokket inn til tiden 7,8.

Friidrettens Dag og løp i Land Løpskarusell inngikk som en del av lørdagens offisielle åpning av Søndre Land Idrettspark.

Stor dag fro friidretten i Søndre Land

Lørdag 12. juli avholdt Søndre Land IL friidrett den aller første treninga på det nye friidrettsanlegget på Hov stadion. Da porten ble åpnet klokka 12.00 minnet det til forveksling om et beiteslipp da utøverne løp inn til sin første trening med fast dekke under skoene på denne store og historiske dagen for friidretten i Søndre Land.
Det er midt i ferietiden for mange, men 13 av Søndre Land ILs friidrettsungdommer stilte forventningsfulle til den første treninga på ny bane. Etter å ha holdt til innendørs fram til skoleslutt i juni, og deretter hatt provisoriske treninger på Holmenbanen i Fall, var det bokstavelig talt et frislipp av treningsivrige friidrettsutøvere som fant sted i idrettsparken lørdag.

Her var det fånyttes å legge opp til stram regi på treningen, så vi lot ungdommene utfolde seg fritt i hele anlegget samtidig. Noen løp til kuleringen eller lengdegropa først. Andre søkte til høydematta, eller tok med seg startblokkene bort på sprintlangsida.

Den første økta på den nye banen ble avsluttet – i tradisjonsrik friidrettsånd – med jordbærselskap og grilling.

Ventetida er over – ny bane tas i bruk i dag

Ventetida er over. Og den ble en måned kortere enn vi trodde. Fredag 11. juli ble det nye anlegget med kunstgress for fotball og fast dekke for friidrett ferdigstilt på Hov stadion. I dag, lørdag 12. juli, avholder Søndre Land IL friidrett sin første trening på det nye, flotte friidrettsanlegget.

Det er ikke mer enn tre måneder siden anleggsmaskinene inntok Hov stadion. Framdriften har vært upåklagelig, og nå – en måned tidligere enn opprinnelig antatt – står kunstgressbane for fotball og delanlegg friidrett med fast dekke klart til bruk. Søndre Land IL friidrett avholder sin første trening på banen lørdag 12. juli.

Den nye friidrettsbanen har seks baner for sprint og hekk på østre langside mot Lausgardsvegen. Nordre sving er i sin helhet belagt med friidrettsdekke. Her er eget område for høydehopp, lengde/tresteg, kulestøt og to løpebaner ytterst i svingen. De to banene i svingen fortsetter ned hele vestre langside, slik at her kan løpes også 200 meter og 300 meter med og uten hekker.

Friidrettsdekket er levert av det tyske firmaet Polytan, som også har levert kunstgresset til fotballbanen. Mens det er sand under kunstgresset er det asfalt under de ca tre centimeterne med syntetisk dekke for friidrett. Anlegget har seks lysmaster for flomlys.

Anlegget er realisert med Søndre Land kommune som byggherre og eier, i samarbeid med Søndre Land IL allianse. Kunstgressbanen og delanlegg friidrett er to separate anlegg, som begge er tildelt eller har fått tilsagn om en tredel finansiering fra spillemidlene.

Det meste av finansieringen forøvrig har kommunen påtatt seg etter politisk vedtak i kommunestyret. Søndre Land IL allianse har forpliktet seg til å bidra med 1,5 til 2 millioner kroner. Det arbeides med å skaffe disse midlene til veie gjennom salg av gavebrev til privatpersoner og bidrag fra næringslivet. (Dette kan du lese mer om her: GAVEBREV SØNDRE LAND IDRETTSPARK)

Sjekk også idrettsparkens egen hjemmeside: Søndre Land Idrettspark

Søndre Land IL friidrett fortsetter med de samme tidene for fellestreninger som tidligere også på det nye anlegget. Det vil si at vi disponerer hele anlegget tirsdager kl. 19.00-21.00 og lørdager kl. 11.00 – 14.00.

På tirsdager har vi åpne ungdomstreninger for aldersgruppen 11 år og eldre. På lørdager har vi friidrettslek for barn opp til og med 11 år (søsken kan være eldre) kl. 11.00-12.00 og trening for konkurransegruppe ungdom kl. 12.00 – 14.00. (Friidrettsleken har nå sommerpause til omkring skolestart).

På øvrige dager vil vi til uregelmessige tider ha organiserte treninger for konkurranseutøvere i nordre sving. Hele arealet her er avsatt til tekniske øvelser som høydehopp, lengde, tresteg og kulestøt. Området er skjermet med ballfangernett mot både kunstgressbanen og knøttebanene vest for det nye anlegget.

Slik anlegget er utformet vil det bli her, i nordre sving, friidretten kommer til å ha sin «base». Friidrettsgruppa kommer derfor til å bygge utstyrs- og redskapsbod i tilknytning til denne delen av anlegget. Dette har Søndre Land IL ski og friidrett satt av penger til i budsjettet som ble vedtatt på gruppas årsmøte i februar i år. Den første tiden vil vi måtte frakte utstyret som benyttes under treninger fra boden vår på Sportshytta og vel 150 meter opp til der mesteparten av friidrettsaktiviteten vil foregå.

Mens selve nyanlegget nå er ferdig, gjenstår det opprydding og tilbakeføring av arealene omkring. Dette vil si knøttebanene mot vest og parkeringsplassen i sør. Idrettslaget har dessuten planlagt flere dugnader før den offisielle åpningen i august med opprydding utendørs, restaurering av det ytre gjerdet mot nord og øst, og utvendig og innvendig vedlikehold av Sportshytta, slik at hele Søndre Land Idrettspark skal framstå flott og presentabel innen den offisielle åpningen. Når arealene er klargjort skal knøttebanene reetableres med ferdiggras. Dette skal legges på dugnad på samme måte som friidrett har hatt dugnad den siste uka med å legge gras inntil løpsbanen på området for kule og lengde/tresteg.

Med så flott anlegg som vi har fått nå, er det naturlig å høre en del forventninger om stevneaktivitet på banen. I så måte er det viktig å understreke at friidrettsanlegget er bygget som et treningsanlegg. Noe annet har heller ikke vært meningen. Anlegget er dermed ikke levert med det som i dagens friidrett kreves av blant annet elektronisk utstyr for tidtaking og vindmåling – og tilhørende installasjoner – for å kunne arrangere friidrettskonkurranser under godkjente forhold (slik at resultatene godkjennes).

Søndre Land IL friidrett kommer til å ha enkelte arrangementer på banen hvert år, som Friidrettens Dag, klubbstevner/treningsstevner og kanskje regionale og nasjonale konkurranser i øvelser vi kan arrangere på en slik måte at resultatene godkjennes.

Vi kan allerede nå ønske velkommen til Friidrettens Dag med påfølgende løp i Landkarusellen på den nye banen lørdag 23. august. Dette arrangementet ble terminfestet for et halvt år siden med Søndre Land-hallen som reservearena. Nå kan vi fastslå at det blir Friidrettens Dag i Søndre Land Idrettspark den første lørdagen etter skolestart. Nærmere informasjon om dette vil komme.

Utøvere, trenere og ledere i Søndre Land IL friidrett gleder seg til å ta det nye anlegget i bruk. 12. juli 2014 vil markere et tidsskille for friidretten i klubben. Tiden med slodding, raking og ugrasbekjempelse på den gamle grusbanen er forbi.

Ei regnskur vil ikke lenger legge føringer for hva vi skal gjøre på dagens trening. Nå kan vi gå til dekket bord. Treningsarbeidet må fortsatt skjøttes av den som står i skoa, men vi er helt sikre på at det nye anlegget vil inspirere og motivere friidretten i Søndre Land til enda mer lek, moro, mestring, utvikling og treningsiver.

PS: Senere i helga legger vi ut en reportasje her på hjemmesida fra den første friidrettstreninga på den nye banen.

Dugnad for nytt friidrettsanlegg

Denne uka har Søndre Land IL friidrett lagt ferdiggras på dugnad i tilknytning til det nye idrettsanlegget på Hov stadion. Ungdomsutøvere og foresatte har stilt opp for å gjøre området inntil løpebanen ved hoppegropa og kuleringen pent og renslig. Lørdag 12. juli åpnes anlegget for trening.

Den siste uka er Søndre Land Idrettspark blitt ferdigstilt slik at anlegget åpnes for friidrett og fotball fra og med lørdag 12. juli. Den siste finishen på anlegget, med kopling av strøm til flomlys, ble gjort fredag. heretter gjenstår bare opprydding og klargjøring av det ytre anleggsområdet.

Søndre Land IL friidrett har bidratt med legging av ferdigplen på dugnad denne uka. Det er området inntil løpebanen ved hoppegropa og kastområdet i nordvestre hjørne av anlegget som er blitt graslagt. hensikten er å gjøre området renslig slik at jord og grus ikke dras med sko inn på det flotte anlegget. I tillegg gjør det nylagte graset området svært innbydende og pent.

Ungdomsutøvere og foresatte fra Søndre Land IL friidrett stilte opp på dugnad både mandag og torsdag. Mandag ble jorda freset og raket, og det ble fjernet stein og gammel torv. Torsdag ble arealet finraket før 360 kvadratmeter ferdigplen ble rullet ut.

PS: Vi kommer tilbake med flere artikler om det nye anlegget og den første treninga fredag kveld og i helgen.Friidrett, Søndre Land, dugnad

FORNØYD GJENG: En fornøyd gjeng etter endt dugnadjobb torsdag kveld. Området rundt lengdegropa og kastringen er blitt både renslig og pent før anlegget tas i bruk til trening fra om med lørdag 12. juli.

FORNØYD GJENG: En fornøyd gjeng etter endt dugnadjobb torsdag kveld. Området rundt lengdegropa og kastringen er blitt både renslig og pent før anlegget tas i bruk til trening fra om med lørdag 12. juli.

DUGNADSGJENG: Her er noen av dem som deltok på de to dugnadene denne uka samlet etter at graset var på plass torsdag kveld.

DUGNADSGJENG: Her er noen av dem som deltok på de to dugnadene denne uka samlet etter at graset var på plass torsdag kveld.

RENSLIG OG PENT: 360 kvadratmeter ferdigplen gjør at det er renslig og pent inntil det nye friidrettsanlegget.

RENSLIG OG PENT: 360 kvadratmeter ferdigplen gjør at det er renslig og pent inntil det nye friidrettsanlegget.