Friidrettslek for barn fra lørdag 7. april

Søndre Land IL Friidretts treningstilbud for barn, Friidrettslek, har oppstart lørdag 7. april. Friidrettslek er en familiesosial aktivitet, der foresatte gjerne deltar i aktiviteten sammen med barna.

Friidrettslek er et tilbud for barn opp til og med 11-12 år, og pågår på lørdager kl. 11.00 – 12.00 i sommerhalvåret. Det er ingen nedre aldersgrense, men for de yngste forutsetter vi at foresatte er sammen med dem i aktiviteten.

Det er ingen ting i veien for at eldre søsken deltar på aktiviteten. Friidrettslek er et tilbud også til 11-12 åringer som ellers deltar på tirsdagstreninger for ungdom.

Oppstarten av Friidrettslek 2018 skjer i Søndre Land-Hallen lørdag 7. april kl. 11.00. Vi regner med å holde på innendørs ut april, og aktiviteten flyttes ut til Søndre Land Idrettspark når forholdene tillater det.

Friidrettslek pågår på lørdager fram til høstferien, men med opphold fra begynnelsen av juli og fram til omkring skolestart.

Søndre Land IL Friidrett ønsker tidligere og nye friidrettslekere velkommen.

Les mer om Friidrettslek 2018 her