Hammer i gull til dugnadshelter

Dugnadsinnsatsen er Søndre Land IL Friidretts største ressurs. Lørdag 1. oktober ble foreldredugnaden med å bygge klubbens redskapshus i Søndre Land Idrettspark avsluttet med offisiell innvielse og dugnadsselskap med servering av grillmat.

To foregangspersoner i dugnadsarbeidet, Will-Jann Nilsen og Vidar Ødegård, ble takket spesielt med diplom og hver sin gullakkerte hammer. De har stått i spissen blant et tjuetalls foreldre med å realisere redskapshuset og annet håndverk til fremme av aktiviteten i SLIL Friidrett.

(Se bildeserie nederst i artikkelen)

Will-Jann Nilsen var kyndig leder av byggearbeidene i 2014 og 2015. Vidar Ødegård har stått i spissen for videre arbeid i 2016, med ferdiggjøring av uteområdet, bygging av beskyttelseshus for høydehoppmatte, målestang til øvelser med lengdemåling og nå til sist renne for tilbakerulling av kuler.

Ordføreren markerte innvielsen

Redskapshuset er blitt til i et spleiselag mellom SLIL Friidrett, Søndre Land kommune og spillemidler via Oppland fylkeskommune. Klubbens innsats har vært dugnadsarbeidet, mens kommunen og spillemidlene har finansiert hver sin tredel.

Ordfører i Søndre Land, Terje Odden, foretok den offisielle innvielsen av redskapshuset ved å ta ned snekkerstigen og legge den inntil husveggen som en markering av at dugnadsjobben er gjort og bygget ferdigstilt.

Søndre Land kommune bygde kunstgressbane og friidrettsanlegg med fast dekke i Søndre Land Idrettspark med ferdigstillelse sommeren 2014. Ordføreren ga lørdag honnør til Søndre Land IL Friidrett for aktiviteten og entusiasmen som er skapt på og rundt den nye friidrettsbanen. – Samspill mellom det offentlige og frivillige er viktig for å legge til rette for aktivitet og resultater. Som kommune ønsker vi å være med å legge til rette for den aktiviteten frivillige skaper, slik som her i idrettsparken, sa han

Odden avslørte også at han følger godt med i klubbens aktivitet, og ikke minst utøvernes deltakelse i friidrettsstevner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han trakk spesielt fram alle de personlige rekordene som oppnås av mange barn og ungdom gjennom året. – Jeg ser også at mange hevder seg bra og er med helt på topp også nasjonalt. Aktiviteten og prestasjonene har betydning for hele Søndre Land. Det er med på å fremme bygda og skape stolthet hos oss alle, sa ordfører Terje Odden.

Historikk

Sommeren 2014 fikk vi ny friidrettsbane i idrettsparken. Da ble samtidig hovedområdet for friidrett flyttet fra sør- til nordenden av anlegget. Vi hadde da utstyret vi bruker på trening i et fire kvadratmeter stort kott inne på Sportshytta, og ingen plass til vinterlagring av høydehoppmatter. De ble oppbevart på låver omkring i bygda.

For praktisk gjennomføring av treninger og annen friidrettsaktivitet var det nødvendig med en annen oppbevaring av utstyr og redskap, nær der aktiviteten foregår.

Dette har vi fått til, først og fremst takket være stor dugnadsinnsats fra foreldrene til aktive barn og ungdommer i SLIL Friidrett. Omkring 250 dugnadstimer er lagt ned for å realisere bygget. Økonomisk har vi fått nødvendig støtte fra Søndre Land kommune og gjennom spillemidlene fra Norsk Tipping.

  • Grunnarbeidene ble gjort sommeren 2014
  • Støyping av såle høsten 2014
  • Oppsetting av ringmur våren 2015
  • Bygging sommeren og høsten 2015
  • Innredning høsten 2015
  • Matjord og tilsåing rundt bygget våren 2016
  • Beising høsten 2016
  • Et 20-talls personer har lagt ned omkring 250 dugnadstimer, i all hovedsak foreldre i SLIL Friidrett
  • Finansiert med støtte fra Søndre Land kommune og spillemidler.
  • Redskapshuset er et garasjebygg, og måler 5 x 4 meter – altså 20 kvadratmeter.

Les mer om dugnadsarbeidet HER

Tidligere på dagen lørdag arrangerte Søndre Land IL Friidrett treningsstevne med 22 deltakere i idrettsparken. Vi kommer tilbake med resultater, omtale og bilder fra stevnet senere i kveld.