SLIL Friidrett har avholdt årsmøte

Det ble avholdt årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 8. mars. Årsmøtet ble avholdt i møterommet i Søndre Land-Hallen med 10 frammøtte.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent, og alle valg var enstemmige. Det var ingen innkomne saker.

Årsmøtet vedtok å ikke gjøre endringer i medlemskontingent og treningsavgifter i Søndre Land IL Friidrett. Disse er dermed de samme som de har vært de to foregående årene. Du finner fullstendig oversikt over kontingent og treningsavgifter her.

Styret etter årsmøtet er som følger:

Vidar Ødegård, leder, Inger Hagen, nestleder, Steffen Rudsengen, kasserer, Ingeborg E. Andresen, sekretær, og Sæmund Moshagen, sportslig leder/styremedlem. Varamedlem til styret er Roger Kongolo.

Se årsberetning, sakliste og innkalling her

Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.00

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 8. mars kl. 18.00 i møterommet i Søndre Land-Hallen. Du finner sakliste og årsberetning her.

Se innkallingen til årsmøtet her

Se saklisten: Sakliste årsmøte 2017

Les årsberetningen: Årsmelding for 2016

Velkommen!

 

Styret

Årsmøte onsdag 8. mars

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 8. mars 2017 kl. 18.00. Møtet avholdes i Søndre Land-Hallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i Søndre Land IL Friidrett i hende innen onsdag 22. februar på e-post slilfriidrett@gmail.com.

Årsmøtets sakliste kunngjøres her på Søndre Land IL Friidretts hjemmeside en uke før årsmøtet.

Styret

Friidrettslisensen 2017

Det er nytt år. Dermed er det også tid for å ordne friidrettslisensen for 2017. Helårslisens er påkrevet for alle som skal delta i banestevner utendørs og innendørs. Friidrettslisensen inneholder en forsikring, og er påkrevet for alle aktive fra og med det året det fyller 13 år.

Forsikringen dekker innehaveren av lisensen i forbindelse all trening og konkurranse. Ved løp utenfor bane gjelder egne lisensbestemmelser, men er du innehaver av helårslisens slipper du å betale engangslisenser i løp utenfor bane.

For yngre utøvere gjelder NIFs barneidrettsforsikring, som omfatter alle som deltar i organisert aktivitet i regi av klubb tilsluttet NIF.

Les mer om friidrettslisensen 2017 her

Via lenken ovenfor finner du også veien videre til online betaling av lisensen.

God jul fra SLIL Friidrett

Et knippe av klubbens utøvere stilte julepyntet i Søndre Land-Hallen til den siste tirsdagstreninga før jul. Resultatet ser du her i form av årets julekortbilde fra Søndre Land IL Friidrett.

Selv om tirsdagstreninga tar julefri til over nyttår, holder konkurranseutøverne det gående også gjennom julen. Det skal trenes i hallen både på formiddagen julaften, tredjedag og sjettedag jul. I tillegg har de eldste utøverne lagt inn egentrening i sine program.

På nyåret venter konkurranseperioden innendørs. Først på programet står KM for Oppland og Hedmark i Stangehallen i januar. Senere venter blant annet norske mesterskap, men Ungdoms-NM i Rudhallen i Bærum som vinterens hovedmål for utøverne i alderen 15 til 22 år.

Du finner aktivitetsoversikten HER

Søndre Land IL Friidrett ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

-Takk for støtten til friidretten

Aktiviteten i Søndre Land IL Friidrett har økt mye de siste åra, og dermed også behovet for inntekter til å finansiere klubbdriften. Den siste helga før jul bidro noen av klubbens eldste og mest aktive ungdomsutøvere gjennom loddsalgsdugnad i Hov sentrum. Der møtte utøverne mange blide og hyggelige mennesker, som tok seg til til et stopp i førjulsstria for å støtte klubben gjennom loddkjøp.

Loddene som ble solgt var en restbeholdning av Søndre Land IL Allianses årslotteri for 2016, det SLIL Friidrett fikk beholde inntektene av loddene som klubbens utøvere solgte lørdag og søndag.

Takk til alle som støttet klubbens aktiviet ved å kjøpe lodd. Dette er penger som kommer godt med neste år. Takk også til butikkene som lot oss stå utenfor inngangen deres noen timer både lørdag og søndag.

Nytt klubbtøy fra Craft

Søndre Land IL Friidrett har gleden av å presentere klubbens nye modeller fra vår bekledningsleverandør Craft. Den nye klubbkolleksjonen består av klubbjakke i to ulike modeller, kort- og langermet t-skjorte. Søndre Land IL Friidretts klubbtøy består av råde overdeler og blå bukser.

Nye klubbjakker og t-skjorter i teknisk stoffkvalitet er nå utstilt hos MX Sport HOV/Randsfjord Handel, der Søndre Land IL Friidrett har klubbavtale. Av benklær kan blå shortser, korte og lange thigtser og treningsbukser bestilles fra Crafts katalog hos Randsfjord Handel.

Klubbavtalen gir alle medlemmer i Søndre Land IL Friidrett 20 prosent rabatt på produkter fra Craft, samt joggesko og annet relevant bekledning og utstyr for trening og konkurranser i friidrett.

De to nye klubbjakkene er i to varianter. Dene ene, «High Function Club Jacket» har en veiledende utsalgspris på  1300 kroner, mens»In-The-Zone Sweatshirt» har en veiledende utsalgspris på 900 kroner. Som medlem i SLIL Friidrett får du altså ordinær rabatt på 20 prosent på denne prisen, og 30 prosent rabatt på klubbdager som torsdag 5. mai.

Torsdag 5. mai kl. 12.00 – 15.00 er det klubbdag for SLIL Friidrett i butikken. Denne dagen gis 30 prosent medlemsrabatt. SLIL Friidrett arrangerer samme dag Landstafetten og Land Løpskarusell i Hov sentrum.

Klubbavtalen med Craft/Randsfjord Handel innebærer at alle konkurranseutøvere i SLIL Friidrett benytter konkurransetøy fra Craft med klubbens sponsorlogoer i konkurranser. Konkurranseutøvere i stevner utenfor egen klubb får låne dette av klubben.

Les mer om klubbavtalen HER

Les om klubbdagen 5. mai HER

Den nye utvalgte klubbskjorte med lange ermer fra Craft.

Den nye utvalgte klubbskjorte med lange ermer fra Craft.

Tid for betaling av kontingent for 2016

Det er tid for betaling av medlemskontingent til Søndre Land IL Friidrett for 2016. For deltakere på klubbens organiserte treninger betyr det også betaling av treningsavgift. Medlemskontingent og treningsavgifter ble fastsatt av årsmøtet 14. mars, og er inndelt i fem kategorier ut i fra type aktivitetsnivå. Støttemedlemskap koster 100 kroner og kan tegnes av alle som ønsker å være medlem i Søndre Land IL Friidrett.

Søndre Land IL Friidrett har mange lokale arrangementer hver år, som treningsstevner innendørs og på bane, løpskarusell, Friidrettens Dag og idrettsskole. Vi oppfordrer alle som deltar på disse arrangementene, også de som ikke er med på aktiviteter med treningsavgifter, til å betale medlemskontingent på 100 kroner til SLIL Friidrett (medlemskategori 5). På den måten bidrar du til opprettholdelse og videreutvikling av disse lokale arrangementstilbudene.

Klubben sender årlig faktura til eksisterende medlemmer og aktive.

Dersom du ikke er medlem fra før, kan du melde deg inn i klubben ved å betale støttemedlemskap på 100 kroner til SLIL Friidretts bankkonto 2075.30.30957.

Merk innbetalingen med navn og «medlemskontingent 2016».

Kontingent og treningsavgifter i SLIL Friidrett 2016 og 2017

(Vedtatt av årsmøtet i SLIL Friidrett 14. mars 2016)

Kategori 1: Friidrettslek barn: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 2: Ungdom som trener tirsdager og konkurranseutøvere bane 10 og 11 år: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 200 kroner (Totalt 300 kroner).

Kategori 3: Ungdom som trener tirsdager og lørdager/konkurranseutøvere 12 år og eldre: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 400 kroner (Totalt 500 kroner).

Kategori 4: Andre aktive bane (veteran- og andre konkurranseutøvere utenfor organisert trening i SLIL Friidrett med krav om helårslisens): Medlemskontingent 100 kroner og serviceavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 5: Aktive i løp utenfor bane, mosjonister og støttemedlemmer: Medlemskontingent 100 kroner.

Les mer om medlemskap, medlemsfordeler og treningsavgifter her

Les omtale og protokoll fra årsmøtet her

Aktive innenfor alle kategorier må i tillegg betale kontingent til Søndre Land IL Allianse. Denne skal betales kun en gang per år uavhengig av om utøveren er aktiv i flere særidrettsgrupper i idrettslaget. Alliansekontingenten kreves inn særskilt av SLIL allianse.

Gjenvalg i Søndre Land IL Friidrett

Et aktivt og godt 2015 i Søndre Land IL Friidrett ble oppsummert og avsluttet under klubbens årsmøte mandag kveld. Det borger godt for fortsatt stabil og stø drift av klubben at alle valgene under årsmøtet ble gjort med gjenvalg. Det betyr at Per Espen Eid fortsetter som leder og Kristen Granum som kasserer for to nye år. nestleder Inger Hagen, sekretær Heidi Lysen og sportslig leder/styremedlem Sæmund Moshagen var ikke på valg.

Også varamedlem til styret, Vidar Ødegård, tok gjenvalg. Det samme med revisorene Geir Skogsbakken og Kai Ole Neraker. Valgkomiteen ved Per Axel Pettersen, Kristin Stavik Moshagen og Lise Klevengen Kvitvær påtok seg gjenvalg.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Revidert lov i henhold til ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund ble vedtatt. Det samme ble medlemskontingent og treningsavgifter, som videreføres for både 2016 og 2017. Satsene ble vedtatt for to år for at klubben skal kunne kreve inn kontingent og treningsavgifter i begynnelsen av året, og ikke måtte vente til etter et årsmøte på våren.

Søndre Land IL Friidrett har tilfredsstillende økonomi. Regnskapet for 2015 er gjort opp med et driftsunderskudd på 9917 kroner. For 2016 er det budsjettert med overskudd.

Les om medlemskap, kontingent og treningsavgifter her.

Les årsmøtedokumentene her

Les protokollen fra årsmøtet Årsmøteprotokoll

Revidert lov for SLIL Friidrett legges ut HER når den er godkjent og returnert fra OFIK.

Styret og andre verv i Søndre Land IL Friidrett er som følger etter årsmøtet 14. mars 2015:

Leder: Per Espen Eid (valgt for to år).

Nestleder: Inger Hagen (ikke på valg).

Kasserer: Kristen Granum (valgt for to år).

Sekretær: Heidi Lysen (ikke på valg).

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen (ikke på valg).

Vara: Vidar Ødegård (valgt for ett år).

Revisorer: Geir Skogsbakken og Kai Ole Neraker (valgt for ett år).

Valgkomite: Per Axel Pettersen, Kristin Stavik Moshagen og Lise Klevengen Kvitvær (valg for ett år).

Årsmøte mandag 14. mars

Søndre Land IL Friidrett avholder årsmøte mandag 14. mars kl. 19.30. Møtet avholdes i møterommet i Søndre Land-hallen. På årsmøtet behandles årsmelding og regnskap for 2015, og budsjett for 2016. Det skal fastsettes kontingent/treningsavgifter, behandles revisjon av vedtekter i henhold til revidert lovnorm fra Norges Idrettsforbund, og foretas valg.

Søndre Land IL Friidrett oppfordrer sine medlemmer til å møte opp på årsmøtet.

Sakliste til årsmøtet

Lov for Søndre Land IL Friidrett revidert 2016

Forslag kontingent/treningsavgifter

Årsmelding 2015