Sakliste for årsmøtet 28. februar

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett i møterommet i Søndre Land-Hallen onsdag 28. februar kl. 18.00.

Saklista inneholder ordinære årsmøtesaker som årsberetning og regnskap for 2017, fastsettelse av medlemskontigent og treningsavgifter for 2019, budsjett for 2018 og valg.

Merk at det er neste års kontingent og treningsavgifter som skal vedtak av årsmøtet i år. Årets kontingent og treningsavgifter ble vedtatt av årsmøtet i fjor. Styrets forslag er at kontingent og treningsavgifter holdes uforandret.

Sakliste årsmøte 2018

Årsmelding for 2017

Alle medlemmer i Søndre Land IL Friidrett ønskes velkommen. Det serveres kaffe/mineralvann og kake.