God jul og godt nyttår

Søndre Land IL Friidrett ønsker alle sine medlemmer, aktive, foresatte, samarbeidspartnere og andre som følger oss en god jul og et godt nytt år.

2018 har vært et begivenhetsrikt år for friidretten i Søndre Land. Blant annet er fire av klubbens aktive blitt norgesmester i løpet av året.

Klubbens norgesmestere pryder klubbens julekort for året. Her har du også et videojulekort fra oss.

Trekningsliste Friidrettslotteriet 2018

Søndre Land IL Friidrett har i 2018 for første gang avholdt sitt eget lotteri. Loddsalget var organisert med basarbøker der hvert nummer kostet 1 krone. Det ble solgt 25.000 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kunne vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet hadde 55 gevinster til en samlet verdi på 22.771 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre samarbeidspartnere slik det framgår av trekningslista nedenfor.

Trekning fant sted på klubbens friidrettsavslutning søndag 25. november.

Søndre Land IL Friidrett takker alle som har støttet klubbens aktivitet ved å kjøpe lodd.

Her er trekningslista (alle vinnere kontaktes):

Trekningsliste friidrettslotteriet 2018

Premiedryss på sesongavslutningen

Søndag kveld ble friidrettssesongen 2018 rundet av i Søndre Land IL Friidrett med cirka 70 personer samlet på Søndre Land ungdomsskole. På programmet sto videokavalkade (se nederst i artikkelen), premieutdeling og bevertning.

Det ble også foretatt trekning av klubbens lotteri. Her kommer vi tilbake med trekningsliste og oversikt over uttrukne vinnere senere denne uken.

Omkring halvparten av de drøye 60 barn og unge som har deltatt på klubbens organiserte treninger i år var til stede og mottok velfortjente premier for god treningsinnsats.Deltakerne fordeler seg på friidrettslek for barn, som pågår i sommerhalvåret, og ungdomsgruppa, som trener hele året.

I tillegg ble det delt ut premier fra Brandbu IF Friidrett til ni av klubbens utøvere som har deltatt i tre eller flere av sommerens fem Mohagen Bil Cup-stevner på Brandbu stadion. Tre av klubbens utøvere – Aksel Stavik Moshagen (10), Nikolai Stavik Moshagen (13) og Are Bergum Nilsen (18) deltok i alle fem.

Det ble også delt ut premier for deltakelse i Land Løpskarusell, som er blitt avviklet med totalt 11 løp i Nordre og Søndre Land gjennom sesongen. Tre av klubbens medlemmer deltok i alle 11 løpene: Selma Frivoll Kyllingstad (11), Hedda Elida Johansen (11) og Viktor Kyllingstad (15).

Nissi Kongolo (12), Fatou Camara (15) og Josue Kongolo (16) har alle oppnådd resulteter til med enn 1000 poeng etter Tyrvingtabellen.

Også i år har noen av klubbens utøvere i aldersgruppen 10 til 19 år prestert resultater til 1000 poeng eller mer på Tyrvingtabellen. De som fikk klubbens plakett for en slik prestasjon er:

J15 Kule 3 kg:Fatou Camara, 12,41 – 1030 poeng

G12 Høyde u/tilløp:Nissi Kongolo, 1,30 – 1085 poeng

G12 – Lengde u/tilløp:Nissi Kongolo, 2,52 – 1035 poeng

G16 60 meter:Josue Kongolo, 7,14 – 1070 poeng

G16 100 meter:Josue Kongolo, 11,37 – 1056 poeng

G16 lengde u/tilløp:Josue Kongolo, 3,00 – 1010 poeng

Seks av klubbens utøvere har satt nye klubbrekorder for senior i 2018: F.v. Gracia Kongo,o (lengde u/tilløp), Josue Kongolo (60m og 100m), Caleb Kongolo (høyde u/tilløp) og Mari Øiom Askvig (kule). Innfelt t.v. Elise Tveit Venås (1500m) og Telma Eid (100m hekk).

Seks av klubbens utøvere ble tildelt klubbens pokal med inskripsjon for å ha satt nye klubbrekorder for senior i år. Disse er

Kvinner senior

100m hekk:Telma Eid, 15,26

1500 meter:Elise Tveit Venås, 5.17,51

Lengde uten tilløp:Gracia Kongolo, 2,71

Kule:Mari Øiom Askvig, 9,96

Menn senior

Høyde uten tilløp:Caleb Kongolo, 1,55

60 meter:Josue Kongolo, 7,14 (Rekorden forbedret 3 ganger i 2018. Først Caleb Kongolo 7,33, så Josue Kongolo 7,23 og til sist Josue Kongolo 7,14)

100 meter:Josue Kongolo, 11,37

 

SLIL Friidretts lotteri 2018

Søndre Land IL Friidrett avholder i 2018 for første gang sitt eget lotteri. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 1 krone. Det kan selges totalt 25.000 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet har 54 gevinster til en samlet verdi på 22.771 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Lotteriet vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet. Friidrettsaktiviteten i Søndre Land har hatt stor vekst de senere årene, og Søndre Land IL Friidrett er nå blant friidrettsklubbene med størst aktivitet i Oppland. Dette krever mer av klubben også økonomisk i forhold til drift av anlegg, utstyr og sportslig aktivitet.

Tidligere har Søndre Land IL Allianse hatt et årlig loddsalg med innsats fra medlemmene i alle lagene. Etter at dette nå er avviklet, har det åpnet seg en mulighet for de enkelte sæidrettslagene i alliansen å ha sine egne lotterier. Det er denne muligheten SLIL Friidrett nå har grepet.

Loddsalget startet så smått under Landstafetten 10. mai. Det er de aktive medlemmene som står for loddsalget, som vil pågå for fullt utover høsten. Vi håper de blir tatt godt i mot med loddbøkene. Trekningen vil finne sted på klubbens friidrettsavslutning i november.

Alle vinnere vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli gjengitt her på klubbens hjemmeside.

Se hele gevinstlista her

Godt år for Søndre Land IL Friidrett

Søndre Land IL Friidrett har lagt bak seg et godt år der aktivitet og -utvikling har stått i sentrum. På årsmøtet onsdag 28. februar tok Vidar Ødegård gjenvalg som leder, mens Ingeborg Engelien Andresen overtok som nestleder etter Inger Hagen. Mari Øiom Askvig, en av klubbens aktive, er ny i styret.

Årsberetningen og regnskapet for 2017 forteller om god og solid aktivitet i klubben. 60 barn og ungdom har deltatt regelmessig på organiserte treninger en eller flere dager i uka. Totalt medlemstall i 2017 var i overkant av 100.

Årsmelding for 2017

Sunn økonomi

Regnskapet ble gjort opp med overskudd, som sammen med overskuddet fra 2016 gjør at laget nå har et trygt og godt fundament for videre aktivitet og utvikling. Styret har i 2017 jobbet godt med det økonomiske fundamentet for lagets drift, der økte sponsormidler og inntekter fra lagets aktivitet bidrar vesentlig i en 100 prosent frivillig-/dugnadsbaserte klubbdrift i alle ledd.

Årsmøtet vedtok enstemmig – etter innstilling fra styret – å holde kontigenten og treningsavgiftene i Søndre Land IL Friidrett uforandret også i 2019. Det vil si medlemskontingent på 100 kroner og treningsavgift varierende fra 100 til 400 kroner avhengig av alder og aktivitetsnivå. Vedtaket på årsmøtet i å gjelder kontingent og treningsavgifter for 2019, siden årets kontingent og treningsavgifter for 2018 ble vedtatt av årsmøtet i fjor.

Planer om kastanlegg

Av budsjettet for 2018 framgår at laget planlegger å etablere kastanlegg for diskos, slegge og spyd på Holmenbanen i Fall. Igjen vil det bli kalt på dugnadsinnsats for å realisere dette, samtidig som det vil bli søkt om økonomisk støtte til å dekke nødvendige materielle kostnader for å realisere et slik anlegg for klubbens kastinteresserte utøvere.

Alle valg på årsmøtet ble gjort ved akklamasjon (enstemmig, aplaus). Styret i Søndre Land IL Friidrett er som følger etter årsmøtet:

Leder: Vidar Ødegård (gjenvalgt)

Nestleder: Ingeborg Engelien Andresen (ny/tidligere styremedlem)

Kasserer: Steffen Rudsengen (ikke på valg)

Styremedlem/sportslig leder: Sæmund Moshagen (ikke på valg)

Styremedlem: Mari Øiom Askvig (ny).

Varamedlem til styret: Roger Matungulu Kongolo (gjenvalgt)

Ved møtets avslutning overrakte leder Vidar Ødegård blomster og takk til avtroppende nestleder Inger Hagen etter tre år i lagets styre.

Sakliste for årsmøtet 28. februar

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett i møterommet i Søndre Land-Hallen onsdag 28. februar kl. 18.00.

Saklista inneholder ordinære årsmøtesaker som årsberetning og regnskap for 2017, fastsettelse av medlemskontigent og treningsavgifter for 2019, budsjett for 2018 og valg.

Merk at det er neste års kontingent og treningsavgifter som skal vedtak av årsmøtet i år. Årets kontingent og treningsavgifter ble vedtatt av årsmøtet i fjor. Styrets forslag er at kontingent og treningsavgifter holdes uforandret.

Sakliste årsmøte 2018

Årsmelding for 2017

Alle medlemmer i Søndre Land IL Friidrett ønskes velkommen. Det serveres kaffe/mineralvann og kake.

Årsmøte 28. februar

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 28. februar 2018 kl. 18.00. Møtet avholdes i Søndre Land-Hallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i Søndre Land IL Friidrett i hende innen onsdag 14. februar på e-post slilfriidrett@gmail.com.

Årsmøtets sakliste kunngjøres her på Søndre Land IL Friidretts hjemmeside en uke før årsmøtet.

Grasrotandelen øker – støtt SLIL Friidrett

Grasrotandelen som frivillige organisasjoner mottar fra Norsk Tipping øker i verdi fra 2018. Derfor håper vi at alle som er kunder hos Norsk Tipping og samtidig ønsker å støtte Søndre Land IL Friidrett velger Søndre Land IL Friidrett som sin grasrotmottaker.

Søndre Land IL Friidrett har i øyeblikket 25 grasrotgivere hos Norsk Tipping. Fram til nå har Norsk Tipping betalt 5 prosent av deres innsats til Søndre land IL Friidrett. Fra 1. januar i år er grasrotandelen økt til 7 prosent.

Det er fortsatt 900.000 kunder hos Norsk Tipping som ikke har valgt grasrotmottaker. Å knytte seg til en grasrotmottaker innebærer ingen økonomisk utgift for grasrotgiveren utover innsatsen hos Norsk Tipping. Lotto-, Extra-, Langodds- eller tippekupongen koster fortsatt det samme. Leverer du en innsats til 100 kroner, vil nå 7 kroner av denne innsatsen tilfalle din grasrotmottaker.

Det er norske myndigheter som har bestemt at en del av Norsk Tippings overskudd skal tilfalle frivillige lag og foreninger på denne måten. Og her er det altså den som betaler for tippinga som bestemmer hvem som skal få pengene.

Søndre land IL Friidrett hadde i 2017 cirka 15.000 kroner i inntekt fra Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Når andelen nå er økt fra 5 til 7 prosent vil inntekten kunne øke til 21.000 kroner i år. dersom enda flere knytter seg til SLIL Friidrett som sin grasrotmottaker vil klubbens inntekt fra Norsk Tippin kunne øke ytterligere.

Du kan velge Grasrotmottaker både hos kommisjonær og på Norsk Tippings nettsider, avhengig av hvor du leverer din tipping.

Du kan lese mer om Grasrotandelen her.

Du finner veiledning om hvordan du kan knytte din Grasrotandel til SLIL Friidrett ved å klikke på bildet nedenfor.