Friidrettsbasaren 2023 pågår nå

FRIIDRETTSBASAREN 2023 PÅGÅR NÅ

Søndre Land IL Friidretts basar 2023 pågår nå. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 2 kroner. Det kan selges totalt 12.500 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet har 32 gevinster til en samlet verdi på 10.598 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Basaren vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet, og er et viktig bidrag til at vi kan holde fast ved lave treningsavgifter i klubben.

Det er de aktive medlemmene som står for loddsalget, som pågår fram mot jul. Vi håper våre loddselgere blir tatt godt i mot med basarbøkene. Trekningen vil finne sted på i desember (før jul).

Alle vinnerne vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli publisert her.

Her er gevintslista: