Innlegg

Søndre Land Idrettspark offisielt åpent

Søndre Land Idrettspark med ny kunstgressbane for fotball og friidrettsanlegg med fast dekke ble offisielt åpnet lørdag 23. august. Regnvær i formiddagstimene la ingen demper på stemningen i idrettsparken. Utover dagen sluttet det og regne og sola viste seg fram for deltakerne i Friidrettens Dag og Land Løpskarusell.
Omkring 200 personer trosset regnværet fra morgenen av og stilte på den offisielle åpningsmarkeringen klokka 10.30. Speaker Arne Skogsbakken – iført Søndre Land IL friidretts klubbdress – innledet med å trekke noen historiske tilbakeblikk på anleggsutviklingen for fotball og friidrett i Søndre Land.

Selv om det var en stor begivenhet også da Hov stadion ble anlagt, mente Skogsbakken etableringen av et anlegg med kunstgress og fast dekke for friidrett er en enda større begivenhet. Han vektla betydningen av anlegget i et aktivitets- og folkehelseperspektiv.

Det gjorde også ordfører Terje Odden, som satte etableringen av idrettsparken inn i Søndre Land kommunes sterke profil som fysak- og folkehelsekommune. Odden understreket betydningen av å ha gode vilkår for fysisk aktivitet blant barn og unge. Han trakk også fram utviklingen for friidretten i bygda, som har hatt vekst og aktivitetsøkning også før den nye banen ble anlagt.

Ordføreren sa han hadde merket seg at klubben allerede fostrer utøvere helt i norgestoppen i friidrett i sine årsklasser, og uttrykte håp om at de vil holde på lenge og at det med tid og stunder kanskje kan bli en norgesmester for senior fra Søndre Land.

Robert Skaugrud, leder i Søndre Land IL allianse, takket først og fremst Søndre Land kommune og dens folkevalgte for vilje og mot til å satse på etablering av et moderne idrettsanlegg for bygdas barn og ungdom. Skaugrud fortalte om idrettslagets drøm og arbeid gjennom mange år for å få til et anlegg som det vi i dag ser på Hov stadion.

– Økonomien i idrettslaget gjorde at vi ikke maktet å få til dette alene. Ikke bare ville vi måttet reise en tredel av kostnadene. Vi ville også ha måttet forskuttere spillemidlene. Jeg glemmer ikke Terje Odden, han som senere er blitt ordfører, ringte meg og sa at «dette må vi få til». Og det har vi nå klart, sa lederen i Søndre Land IL allianse.

Kultursjef i Søndre Land kommune, Tone Gellein, roste anlegget og aktiviteten som skapes for barn og ungdom.

– Det er første gang jeg er her oppe og ser dette anlegget. Det er blitt veldig flott, sa kultursjefen.

Leder i Oppland friidrettskrets, Brynulf Larsen, var til stede i tre roller. Ved åpningen var han kretsleder, og senere på dagen overdommer under Friidrettens Dag og til sist kursleder ved eksamen på Sportshytta for kretsdommerkurs i Søndre Land IL friidrett.

– Det er ildsjelene som skaper aktiviteten. I Søndre Land IL er det skapt både aktivitet og gode resultater uten bane. Nå har denne aktiviteten fått et flott anlegg som vil stimulere ytterligere til aktivitet og gode resultater, sa friidrettskretsens leder.

Etter blomsteroverrekkelser til involverte entreprenører og ildsjeler var det ordfører Terje Odden som foretok den symbolske snorklippingen og erklærte Søndre Land Idrettspark for offisielt åpnet. Deretter fulgte fotballkamp mellom kommunens politikere og et sammensatt lag fra Søndre Land IL fotball yngres avdeling.

Så tok friidretten over. Først fikk mangeårig leder av friidrettsgruppa og æresmedlem i Søndre Land IL, Arne Skogsbakken, og Søndre Land kommunes leder for stadionutbyggingen, kommunalsjef Pål Rønningen, æren av å løpe det første løpet med startskudd på den nye friidrettsbanen. Symbolsk var det også at ordfører Terje Odden håndterte startpistolen da det første startskuddet ble fyrt av i anlegget.

Både Skogsbakken og Rønningen har lange friidrettskarierer bak seg, og holder seg fortsatt i god form gjennom mange treningsøkter hver eneste uke. Begge er også innehavere av piggsko, selv om de før start innrømmet at de var kjøpt inn på 1980-tallet. I samløpet over 300 meter var det lenge helt jevnt, inntil Rønningen trakk det lengste strået på oppløpet.

Deretter var det satt opp et oppvisningsløp over 100 meter med noen av Søndre Land IL friidretts talentfulle ungdomsutøvere. Etter noen forfall på morgenkvisten besto feltet av Telma Eid (16), Trym Olsson Røen (16), Anja Ødegård (14) og Magnus Granum (16). Også her stilte ordfører Terje Odden opp som starter.

Telma Eid var ikke snauere enn at hun løp raskest av alle på tiden 13,0 – ett tidels sekund foran Magnus Granum. Litt senere fikk Christian Kongolo (19) æren av å løpe den første 60-meteren med startskudd. Christian ble klokket inn til tiden 7,8.

Friidrettens Dag og løp i Land Løpskarusell inngikk som en del av lørdagens offisielle åpning av Søndre Land Idrettspark.

Stor dag fro friidretten i Søndre Land

Lørdag 12. juli avholdt Søndre Land IL friidrett den aller første treninga på det nye friidrettsanlegget på Hov stadion. Da porten ble åpnet klokka 12.00 minnet det til forveksling om et beiteslipp da utøverne løp inn til sin første trening med fast dekke under skoene på denne store og historiske dagen for friidretten i Søndre Land.
Det er midt i ferietiden for mange, men 13 av Søndre Land ILs friidrettsungdommer stilte forventningsfulle til den første treninga på ny bane. Etter å ha holdt til innendørs fram til skoleslutt i juni, og deretter hatt provisoriske treninger på Holmenbanen i Fall, var det bokstavelig talt et frislipp av treningsivrige friidrettsutøvere som fant sted i idrettsparken lørdag.

Her var det fånyttes å legge opp til stram regi på treningen, så vi lot ungdommene utfolde seg fritt i hele anlegget samtidig. Noen løp til kuleringen eller lengdegropa først. Andre søkte til høydematta, eller tok med seg startblokkene bort på sprintlangsida.

Den første økta på den nye banen ble avsluttet – i tradisjonsrik friidrettsånd – med jordbærselskap og grilling.

Ventetida er over – ny bane tas i bruk i dag

Ventetida er over. Og den ble en måned kortere enn vi trodde. Fredag 11. juli ble det nye anlegget med kunstgress for fotball og fast dekke for friidrett ferdigstilt på Hov stadion. I dag, lørdag 12. juli, avholder Søndre Land IL friidrett sin første trening på det nye, flotte friidrettsanlegget.

Det er ikke mer enn tre måneder siden anleggsmaskinene inntok Hov stadion. Framdriften har vært upåklagelig, og nå – en måned tidligere enn opprinnelig antatt – står kunstgressbane for fotball og delanlegg friidrett med fast dekke klart til bruk. Søndre Land IL friidrett avholder sin første trening på banen lørdag 12. juli.

Den nye friidrettsbanen har seks baner for sprint og hekk på østre langside mot Lausgardsvegen. Nordre sving er i sin helhet belagt med friidrettsdekke. Her er eget område for høydehopp, lengde/tresteg, kulestøt og to løpebaner ytterst i svingen. De to banene i svingen fortsetter ned hele vestre langside, slik at her kan løpes også 200 meter og 300 meter med og uten hekker.

Friidrettsdekket er levert av det tyske firmaet Polytan, som også har levert kunstgresset til fotballbanen. Mens det er sand under kunstgresset er det asfalt under de ca tre centimeterne med syntetisk dekke for friidrett. Anlegget har seks lysmaster for flomlys.

Anlegget er realisert med Søndre Land kommune som byggherre og eier, i samarbeid med Søndre Land IL allianse. Kunstgressbanen og delanlegg friidrett er to separate anlegg, som begge er tildelt eller har fått tilsagn om en tredel finansiering fra spillemidlene.

Det meste av finansieringen forøvrig har kommunen påtatt seg etter politisk vedtak i kommunestyret. Søndre Land IL allianse har forpliktet seg til å bidra med 1,5 til 2 millioner kroner. Det arbeides med å skaffe disse midlene til veie gjennom salg av gavebrev til privatpersoner og bidrag fra næringslivet. (Dette kan du lese mer om her: GAVEBREV SØNDRE LAND IDRETTSPARK)

Sjekk også idrettsparkens egen hjemmeside: Søndre Land Idrettspark

Søndre Land IL friidrett fortsetter med de samme tidene for fellestreninger som tidligere også på det nye anlegget. Det vil si at vi disponerer hele anlegget tirsdager kl. 19.00-21.00 og lørdager kl. 11.00 – 14.00.

På tirsdager har vi åpne ungdomstreninger for aldersgruppen 11 år og eldre. På lørdager har vi friidrettslek for barn opp til og med 11 år (søsken kan være eldre) kl. 11.00-12.00 og trening for konkurransegruppe ungdom kl. 12.00 – 14.00. (Friidrettsleken har nå sommerpause til omkring skolestart).

På øvrige dager vil vi til uregelmessige tider ha organiserte treninger for konkurranseutøvere i nordre sving. Hele arealet her er avsatt til tekniske øvelser som høydehopp, lengde, tresteg og kulestøt. Området er skjermet med ballfangernett mot både kunstgressbanen og knøttebanene vest for det nye anlegget.

Slik anlegget er utformet vil det bli her, i nordre sving, friidretten kommer til å ha sin «base». Friidrettsgruppa kommer derfor til å bygge utstyrs- og redskapsbod i tilknytning til denne delen av anlegget. Dette har Søndre Land IL ski og friidrett satt av penger til i budsjettet som ble vedtatt på gruppas årsmøte i februar i år. Den første tiden vil vi måtte frakte utstyret som benyttes under treninger fra boden vår på Sportshytta og vel 150 meter opp til der mesteparten av friidrettsaktiviteten vil foregå.

Mens selve nyanlegget nå er ferdig, gjenstår det opprydding og tilbakeføring av arealene omkring. Dette vil si knøttebanene mot vest og parkeringsplassen i sør. Idrettslaget har dessuten planlagt flere dugnader før den offisielle åpningen i august med opprydding utendørs, restaurering av det ytre gjerdet mot nord og øst, og utvendig og innvendig vedlikehold av Sportshytta, slik at hele Søndre Land Idrettspark skal framstå flott og presentabel innen den offisielle åpningen. Når arealene er klargjort skal knøttebanene reetableres med ferdiggras. Dette skal legges på dugnad på samme måte som friidrett har hatt dugnad den siste uka med å legge gras inntil løpsbanen på området for kule og lengde/tresteg.

Med så flott anlegg som vi har fått nå, er det naturlig å høre en del forventninger om stevneaktivitet på banen. I så måte er det viktig å understreke at friidrettsanlegget er bygget som et treningsanlegg. Noe annet har heller ikke vært meningen. Anlegget er dermed ikke levert med det som i dagens friidrett kreves av blant annet elektronisk utstyr for tidtaking og vindmåling – og tilhørende installasjoner – for å kunne arrangere friidrettskonkurranser under godkjente forhold (slik at resultatene godkjennes).

Søndre Land IL friidrett kommer til å ha enkelte arrangementer på banen hvert år, som Friidrettens Dag, klubbstevner/treningsstevner og kanskje regionale og nasjonale konkurranser i øvelser vi kan arrangere på en slik måte at resultatene godkjennes.

Vi kan allerede nå ønske velkommen til Friidrettens Dag med påfølgende løp i Landkarusellen på den nye banen lørdag 23. august. Dette arrangementet ble terminfestet for et halvt år siden med Søndre Land-hallen som reservearena. Nå kan vi fastslå at det blir Friidrettens Dag i Søndre Land Idrettspark den første lørdagen etter skolestart. Nærmere informasjon om dette vil komme.

Utøvere, trenere og ledere i Søndre Land IL friidrett gleder seg til å ta det nye anlegget i bruk. 12. juli 2014 vil markere et tidsskille for friidretten i klubben. Tiden med slodding, raking og ugrasbekjempelse på den gamle grusbanen er forbi.

Ei regnskur vil ikke lenger legge føringer for hva vi skal gjøre på dagens trening. Nå kan vi gå til dekket bord. Treningsarbeidet må fortsatt skjøttes av den som står i skoa, men vi er helt sikre på at det nye anlegget vil inspirere og motivere friidretten i Søndre Land til enda mer lek, moro, mestring, utvikling og treningsiver.

PS: Senere i helga legger vi ut en reportasje her på hjemmesida fra den første friidrettstreninga på den nye banen.

Dugnad for nytt friidrettsanlegg

Denne uka har Søndre Land IL friidrett lagt ferdiggras på dugnad i tilknytning til det nye idrettsanlegget på Hov stadion. Ungdomsutøvere og foresatte har stilt opp for å gjøre området inntil løpebanen ved hoppegropa og kuleringen pent og renslig. Lørdag 12. juli åpnes anlegget for trening.

Den siste uka er Søndre Land Idrettspark blitt ferdigstilt slik at anlegget åpnes for friidrett og fotball fra og med lørdag 12. juli. Den siste finishen på anlegget, med kopling av strøm til flomlys, ble gjort fredag. heretter gjenstår bare opprydding og klargjøring av det ytre anleggsområdet.

Søndre Land IL friidrett har bidratt med legging av ferdigplen på dugnad denne uka. Det er området inntil løpebanen ved hoppegropa og kastområdet i nordvestre hjørne av anlegget som er blitt graslagt. hensikten er å gjøre området renslig slik at jord og grus ikke dras med sko inn på det flotte anlegget. I tillegg gjør det nylagte graset området svært innbydende og pent.

Ungdomsutøvere og foresatte fra Søndre Land IL friidrett stilte opp på dugnad både mandag og torsdag. Mandag ble jorda freset og raket, og det ble fjernet stein og gammel torv. Torsdag ble arealet finraket før 360 kvadratmeter ferdigplen ble rullet ut.

PS: Vi kommer tilbake med flere artikler om det nye anlegget og den første treninga fredag kveld og i helgen.Friidrett, Søndre Land, dugnad

FORNØYD GJENG: En fornøyd gjeng etter endt dugnadjobb torsdag kveld. Området rundt lengdegropa og kastringen er blitt både renslig og pent før anlegget tas i bruk til trening fra om med lørdag 12. juli.

FORNØYD GJENG: En fornøyd gjeng etter endt dugnadjobb torsdag kveld. Området rundt lengdegropa og kastringen er blitt både renslig og pent før anlegget tas i bruk til trening fra om med lørdag 12. juli.

DUGNADSGJENG: Her er noen av dem som deltok på de to dugnadene denne uka samlet etter at graset var på plass torsdag kveld.

DUGNADSGJENG: Her er noen av dem som deltok på de to dugnadene denne uka samlet etter at graset var på plass torsdag kveld.

RENSLIG OG PENT: 360 kvadratmeter ferdigplen gjør at det er renslig og pent inntil det nye friidrettsanlegget.

RENSLIG OG PENT: 360 kvadratmeter ferdigplen gjør at det er renslig og pent inntil det nye friidrettsanlegget.

Innendørssesongen 2014: 32 topp 10 resultater

Vi har nå oppsummert innendørssesongen 2014, som viser at Søndre Land IL Friidretts utøvere i alderen 11 år og eldre presterte hele 32 enkeltresultater innenfor topp 10 på den nasjonale årsbestestatistikken i aldersbestemte klasser. 12 av resultatene er innenfor topp 3 og 5 av dem var best i Norge.

Det har gått slag i slag for friidretten i Søndre Land IL dette året. Klubbens utøvere presterte en rekke sterke resultater i den nå tilbakelagte innendørssesongen, og det har fortsatt utendørs i sommer.

Men nå skal vi kun ta et tilbakeblikk på hvordan det gikk sist innendørssesong. Norges Friidrettsforbunds offisielle statistikk forteller det meste.

5 av Søndre Land-utøvernes resultater troner øverst i statistikklistene. Disse er besørget av Telma Eid, Caleb Kongolo og Jusue Kongolo.

Telma Eid troner øverst i J16 i henholdsvis tresteg uten tilløp og høyde uten tilløp. 1,33 meter i høyde uten tilløp var samtidig ny kretsrekord for Oppland i J16. Caleb Kongolo toppet G14-listene i de samme øvelsene, hvorav også hans 1,38 meter i høyde uten tilløp er ny kretsrekord, mens Josue Kongolo topper G12-lista i tresteg uten tilløp.

Øvrige topp 3-plasseringer har Telma Eid i lengde uten tilløp i J16, Gracia Kongolo i tresteg uten tilløp i J17, Fredrik Stavik Moshagen i kule i G11, Caleb Kongolo i kule og lengde uten tilløp i G14, Christian Kongolo i tresteg i G18/19 og Haldor Hagen Jøsendal i tresteg uten tilløp i G17.

I tillegg har Jenni Askvig, Anja Ødegård, Magnus Granum, Yonatan Mehari, Truls Walbye Søhagen, Christoffer Tvinnereim og Saymon Kibrom resultater innenfor topp 10 nasjonalt.

Totalt kan altså SLIL friidrett vise til 5 topplasseringer 12 Topp 3-resultater og 32 Topp 10-resultater nasjonalt sist innendørssesong. Utvider vi til Topp 20 er klubbens utøvere respresentert med 51 enkeltresultater.

Interessant er det også å se på seniorstatistikkene, som teller alle utøvere fra 15 år og oppover. Her er Telma Eid treer i høyde uten tilløp, nummer 11 i tresteg uten tilløp og på 16. plass i høyde med tilløp. Gracia Kongolo er nummer 11 i tresteg uten tilløp.

Blant gutta er det Christian Kongolo som hevder seg høyest som senior, der han er nummer 11 i lengde uten tilløp og nummer 12 i tresteg med tilløp. Haldor Hagen Jøsendal er nummer 15 i tresteg uten tilløp.

Nedenfor er samlet alle Søndre Lands resultater innenfor Topp 50 i aldersbestemte klasser og innenfor Topp 100 for senior fra sist innendørssesong.

JENTER

1. J16, høyde uten tilløp: Telma Eid, 1,33.

1. J16, tresteg uten tilløp: Telma Eid, 6,81.

2. J16, lengde uten tilløp: Telma Eid, 2,40.

2. J17, tresteg uten tilløp: Gracia Kongolo, 6,81.

4. J14, tresteg uten tilløp: Anja Ødegård, 6,30.

4. J16, høyde: Telma Eid, 1,62.

4. J17, lengde uten tilløp: Gracia Kongolo, 2,40.

5. J16, tresteg: Telma Eid, 9,96.

9. J16, lengde: Telma Eid, 4,96.

10. J11, tresteg uten tilløp: Jenni Askvig, 4,66.

12. J14, høyde uten tilløp: Anja Ødegård, 1,05.

14. J16, 60m hekk: Telma Eid, 10,26.

15. J16, 200 meter: Telma Eid, 27,65.

15. J17, høyde: Gracia Kongolo, 1,30.

16. J14, lengde uten tilløp: Anja Ødegård, 2,20.

20. J16, kule 3. kg: Telma Eid, 8,73.

21. J16, 60 meter: Telma Eid, 8,37.

26. J14, lengde uten tilløp: Mari Askvig, 2,13.

27. J14, 60 meter: Anja Ødegård, 8,66.

30. J14, høyde: Anja Ødegård, 1,30.

35. J14, kule 3 kg: Mari Askvig, 7,41.

37. J11, 600 meter: Jenni Askvig, 2.12,68.

44. J14, kule 3 kg: Anja Ødegård, 7,19.

45. J11, kule 2 kg: Jenni Askvig, 6,12.

49. J11, høyde uten tilløp: Jenni Askvig, 0,75.

50. J17, 60 meter: Gracia Kongolo, 9,2 = 9,44

GUTTER

1. G12, tresteg uten tilløp: Jusue Kongolo, 7,12.

1. G14, høyde uten tilløp: Caleb Kongolo, 1,38

1. G14, tresteg uten tilløp: Caleb Kongolo, 7,84.

2. G11, kule 2 kg: Fredrik Stavik Moshagen, 9,67.

2. G14, lengde uten tilløp: Caleb Kongolo, 2,65.

2. G14, kule 4 kg: Caleb Kongolo, 11,43.

2. G17, tresteg uten tilløp: Haldor Hagen Jøsendal, 8,18.

3. G18/19, tresteg: Christian Kongolo, 12,62.

4. G16, tresteg uten tilløp: Magnus Granum, 7,31.

4. G18/19, lengde uten tilløp: Christian Kongolo, 3,14.

5. G12, lengde uten tilløp: Jusue Kongolo, 2,18.

5. G16, tresteg: Magnus Granum, 10,73.

5. G20/22, høyde uten tilløp: Yonatan Mehari, 1,35.

6. G12, høyde uten tilløp: Jusue Kongolo, 1,05.

6. G13, høyde uten tilløp: Truls Walbye Søhagen, 1,05.

7. G17, tresteg: Haldor Hagen Jøsendal, 10,38.

7. G20/22, høyde: Yonatan Mehari, 1,70.

8. G14, 60 meter: Caleb Kongolo, 7,96.

8. G15, høyde: Christoffer Tvinnereim, 1,65.

9. G17, lengde uten tilløp: Haldor Hagen Jøsendal, 2,71.

9. G17, høyde: Saymon Kibrom, 1,60.

10. G20/22, lengde: Yonatan Mehari, 5,23.

11. G18/19, lengde: Christian Kongolo, 6,19.

11. G18/19, høyde uten tilløp: Christian Kongolo, 1,45.

13. G17, høyde uten tilløp: Haldor Hagen Jøsendal, 1,25.

15. G15, lengde: Christoffer Tvinnereim, 5,00.

15. G15, høyde uten tilløp: Dag Pettersen, 1,05.

16. G15, lengde uten tilløp: Christoffer Tvinnereim, 2,53.

16. G17, 600 meter: Saymon Kibrom, 1.45,35.

17. G15, kule 4 kg: Christoffer Tvinnereim, 9,75.

17. G16, lengde uten tilløp: Magnus Granum, 2,54.

18. G14, 200 meter: Caleb Kongolo, 27,42.

18. G18/19, kule 6 kg: Christian Kongolo, 9,17.

19. G16, 600 meter: Magnus Granum, 1.45,83.

20. G17, lengde: Haldor Hagen Jøsendal, 5,24.

21. G11, høyde uten tilløp: Magnus hansen, 0,85.

21. G11, 600 meter: Sivert Klevengen Kvitvær, 2.01,88.

22. G14, høyde: Are Bergum Nilsen, 1,35.

22. G14, høyde: Caleb Kongolo, 1,35.

23. G18/19, 60 meter: Christian Kongolo, 7,1 = 7,34

24. G11, 200 meter: Fredrik Stavik Moshagen, 35,00.

24. G11, lengde uten tilløp: Sivert Klevengen Kvitvær, 1,86.

24. G17, 1500 meter: Saymon Kibrom, 4.47,91.

25. G12, 60 meter: Jusue Kongolo, 9,0 = 9,24.

27. G11, lengde uten tilløp: Magnus Hansen, 1,85.

30. G17, 800 meter: Saymon Kibrom, 2.19,42.

31. G16, lengde: Magnus Granum, 4,71.

31. G17, 200 meter: Haldor Hagen Jøsendal, 25,21.

33. G15, høyde: Dag Pettersen, 1,25.

36. G11, lengde: Sivert Klevengen Kvitvær, 3,50.

36. G13, høyde: Even Rudsengen, 1,20.

36. G15, 200 meter: Dag Pettersen, 28,03.

36. G17, lengde uten tilløp: Saymon Kibrom, 2,37.

38. G11, høyde uten tilløp: Vemund Walbye Søhagen, 0,80.

39. G12, høyde: Jusue Kongolo, 1,10.

43. G15, lengde: Dag Pettersen, 4,00.

43. G16, 200 meter: Magnus Granum, 26,54.

44. G11, høyde: Fredrik Stavik Moshagen, 1,05.

44. G20/22, 60 meter: Yonatan Mehari, 7,84.

45. G15, 60 meter: Christoffer Tvinnereim, 8,26.

46. G13, lengde: Even Rudsengen, 4,03.

46. G17, 60 meter: Haldor Hagen Jøsendal, 7,84.

47. G18/19, 200 meter: Christian Kongolo, 25,63.

KVINNER SENIOR (UANSETT ALDER)

3. Telma Eid, høyde uten tilløp, 1,33.

11. Telma Eid, tresteg uten tilløp, 6,81.

11. Gracia Kongolo, tresteg uten tilløp, 6,81.

16. Telma Eid, høyde, 1,62.

28. Telma Eid, lengde uten tilløp, 2,40.

28. Gracia Kongolo, lengde uten tilløp, 2,40.

34. Telma Eid, tresteg, 9,96.

46. Telma Eid, lengde, 4,96.

97. Telma Eid, 200 meter, 27,65.

119. Telma Eid, 60 meter, 8,37.

MENN SENIOR (UANSETT ALDER)

11. Christian Kongolo, lengde uten tilløp, 3,14.

12. Christian Kongolo, tresteg, 12,62.

15. Haldor Hagen Jøsendal, tresteg uten tilløp, 8,18.

24. Christian Kongolo, høyde uten tilløp, 1,45.

25. Christian Kongolo, lengde, 6,19.

28. Magnus Granum, tresteg uten tilløp, 7,31.

31. Magnus Granum, tresteg, 10,73.

35. Haldor Hagen Jøsendal, tresteg, 10,38.

43. Yonatan Mehari, høyde, 1,70.

49. Christoffer Tvinnereim, høyde, 1,65.

56. Saymon Kibrom, høyde, 1,60.

57. Yonatan Mehari, høyde uten tilløp, 1,35.

84. Christian Kongolo, 60 meter, 7,1 = 7,34.

88. Haldor Hagen Jøsendal, høyde uten tilløp, 1,25.

91. Haldor Hagen Jøsendal, lengde, 5,24.

92. Yonatan Mehari, lengde, 5,23.

102. Haldor Hagen Jøsendal, lengde uten tilløp, 2,71.

115. Christoffer Tvinnereim, lengde, 5,00.

UM LØRDAG: Bronse i høyde til Telma Eid

Telma Eid (15) skaffet lørdag 7. september Søndre Land IL friidrett klubbens andre bronsemedalje under Ungdomsmesterskapet (UM) i friidrett på Stampesletta i Lillehammer. Telma trodde hun måtte ta til takke med 4. plass med flere riv enn treeren i konkurransen helt til speakeren ved medaljeseremonien annonserte delt tredjeplass med arrangørklubbens Karen Høystad.

Både Telma og Karen stoppet på høyden 1,54. Telma kom over høyden i tredje og siste forsøk og hadde også ett riv på hver av høydene 1,46 og 1,51. Også Karen Høystad kom over 1,54 i siste forsøk. Før det hadde også hun hatt ett riv på hver av høydene 1,46 og 1,51.

De to hadde altså identisk hoppserie, og det var ikke mulig å skille dem i rangeringen. Dermed kunne de to stige opp sammen til bronseplassen på premiepallen. Vant gjorde Line Myrestøl Johansson fra sørlandsklubben Sørild IL med 1,62 meter, fulgt av Mari Sellevåg Aarø fra bergensklubben Norna-Salhus IL med 1,57 meter.

Som hoppserien indikerer hadde Telma en variabel høydekonkurranse, som hun til tider gjorde mer enn spennende.

For eksempel ble et dårlig førstehopp på 1,46 etterfulgt av ett som var høyt over lista. Etter to riv på 1,54 passerte hun høyden med god margin i tredje forsøk. På 1,57 ble det et hårfint riv på første forsøk, der lista lå to-tre tidels sekund før den falt, etterfulgt av to mindre heldige forsøk.

Forskjellen på fjerdeplass og bronsemedalje i et nasjonalt mesterskap er stor. Da det viste seg at det ble delt bronse steg Telmas tilfredshet fra «passe fornøyd» til «fornøyd» med sin første deltakelse i et utendørs UM i friidrett.

Etter en pause var Telma lørdag kveld i aksjon også i lengde. Konkurransen startet såpass sent som klokka 19.00 og var hennes fjerde konkurranse i løpet av to dager. Gode takter i lengdegropa på Brandbu for en og en halv uke siden ga bud om at femmeteren var innen rekkevidde for første gang, men den gang ei.

Telma nøyde seg med 4,75 meter – åtte centimeter bak personlig rekord. Dette ga 11. plass i konkurransen, og hun var 16 centimeter fra å bli med til finalen. Vant gjorde Helene Rønningen fra Tyrving IL på 5,57 meter, ny årsbestenotering i Norge i J15.

Christian Kongolo (18) var lørdag i aksjon i tresteg i G18/19. Han vant sølv i denne øvelsen i G17 under fjorårets UM. Etter lørdagens imponerende lengdehopping, der han vant bronsemedalje etter å ha perset med 32 centimeter, håpet Christian på å følge opp i tresteg.

Han oppnådde 11,98 meter som beste hopp i lørdagens konkurranse. Dette ga en fin 5. plass. Det var 47 cm opp til medaljeplass.

Hans personlige rekord er 12,14 meter, og han har hoppet 12,39 meter i litt for sterk medvind. Christian er innom å få til teknikken i tresteg på trening, men lyktes ikke lørdag. Han gikk høyt og langt på hinket og landet nesten med strakt bein, noe som gjorde det tungt å lette på ny til andresteget.

Oppsumert ble det et flott UM for både Christian og Telma, som vant hver sin bronsemedalje i konkurranse med hele norgeseliten i sine respektive klasser. Mesterskapet fortsetter også søndag. Da med øvelser uten deltakere fra Søndre Land IL.

Christian_tresteg_N3_3 Telma_lengde_N3_1 Telma_høyde_N3_2

UM FREDAG: Telma Eid på persnivå på 100 meter og i tresteg

Telma Eid (15) viste god form første dag av UM på Stampeslatta i Lillehammer fredag 6. september. På formiddagen tangerte hun personlig rekord på 100 meter med 13,34. På ettermiddagen var hun 1 centimeter bak personlig rekord i tresteg, der 10,34 meter ga finale og en flott 6. plass.

Med 10,34 meter satte Telma ny årsbeste i tresteg. Resultatet er bare en centimeter bak hennes personlige rekord og klubbrekord i Søndre Land IL fra i fjor. På Lillehammer fredag var hun små marginer unna enda større lengder.

Telma hoppet langt – over 10,50 meter – i sitt første hopp, som dessverre var så vidt overtramp på satsplanken. I andre omgang oppnådde hun 10,34 meter, og var med det klar for finalen.

Telma hoppet tresteg som hun aldri tidligere har gjort i denne konkurransen. Dessverre fortsatte hun å ha problemer med å treffe planken. To av de avsluttende hoppene var overtramp, mens hun i de to andre var langt unna å nå fram til planken. På i alle fall to av dem var hun igjen godt over ti og en halv meter.

Telma endte på en flott 6. plass, og det var ikke mer enn 27 centimeter opp til medalje.

Tidligere på dagen tangerte hun personlig rekord på 100 meter med tiden 13,34. Dette ga 5. plass i hennes forsøksheat og 13. plass totalt i konkurransen.

Lørdag kommer det nye muligheter for Telma. Først i høyde og utpå kvelden i lengde.

To utøvere fra Søndre Land IL friidrett deltar i helgens UM, som er offisielt norsk mesterskap for aldersklassene 15 til 19 år. Hvordan det gikk med Christian Kongolo (18) fredag kan du lese i en annen artikkel her på friidrettshjemmesida.

Telma_oppstilt_fredag Telma_100_start Telma_klar_100

UM FREDAG: Bronse til Christian Kongolo

Christian Kongolo (18) slo til med ny personlig rekord og bronsemedalje i lengdehopp i G18/19 under første dag av Ungdomsmesterskapet (UM) i friidrett på Lillehammer fredag 6. september. Christian forbedret sin personlige rekord fra tidligere i år med 32 centimeter til 6,42 meter.

Christian har gjort synlige tekniske framskritt på trening de siste ukene. Allerede oppvarmingen fredag ga bud om at noe var på gang da han svevde over seks meter i joggebukse.

Konkurransen begynte med to døde sprang. På det andre landet Christian omkring 6,50 meter ute i gropa. Nå var han nødt til å få et resultat i tredje omgang for i det hele tatt å komme med blant de åtte beste til finalen. Det gikk bra med et sikringshopp på seks meter blank.

I finaleomgangens tre sprang slo Christian til med tre hopp som alle var lenger enn personlig rekord (6,10) før UM. Det ble 6,42 i det fjerde hoppet. Deretter fulgte 6,25 før han gjorde et kjempesprang i siste omgang. Hoppet ble målt til 6,41 meter, uten at Christian var innpå planken i satsen.

Sjettehoppets faktiske lengde var altså litt over 6,60 meter, noe som gir bud om at Arne Hornsliens klubbrekord i Søndre Land IL på 6,60 meter fra 1930 er innen rekkevidde.

Christian har fram til nå slitt med å få høyde på lengdehoppene sine. Dette så ut til å være en saga blott under UM-konkurransen fredag, der Christian hadde god aksellerasjon inn mot planken, og godt løft i satsen og ut i gropa.

18-åringen fra Fall var en av UM-arenaens blideste utøvere etter konkurransen, og fikk fortjente gratulasjoner for sin store resultatmessige framgang fra konkurrenter, trenere, ledere og tilskuere fra både nær og fjern.

Foran seg på pallen hadde Christian Norges to beste lengdehoppere i G18/19, Haakon Gaukerud Høye og Stian Løvaas Aaen, begge fra FIK Orion. Disse tre kjenner hverandre godt fra mange konkurranser på friidrettsbanene i innlandet. Med to hedmarkinger og en opplending på pallen ble det som det pleier å være når de to kretsene arrangerer felles KM.

Det er ikke mer enn litt over to år siden Christian Kongolo begynte med friidrett. I sin første sesong hoppet han 5,15 meter i lengde som 16-åring i 2011. I fjor hoppet han 5,85 meter som 17-åring og nå altså 6,42 meter som 18-åring. Det forteller om stor framgang på kort tid for den treningsvillige utøveren.

Lørdag skal Christian konkurrere i tresteg.

Søndre Land IL friidrett har med to utøvere i helgens UM i friidrett, som er offisielt norsk mesterskap for aldersklassene 15 til 19 år. Hvordan det gikk med Telma Eid (15) i fredagens konkurranser kan du lese om i en egen artikkel her på friidrettshjemmesida.Friidrett, Søndre Land

Christian_på_pallen Christian_oppstilt_fredag Christian_pallen